De revolutie is begonnen

Het is vandaag Goede Vrijdag. Waarom stierf Jezus aan dat verschrikkelijke kruis? ‘Gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften’, belijden de bijbelschrijvers. Let op!, schrijft de vermaarde Engelse nieuwtestamenticus Tom Wright in een nieuw boek, want dat betekent iets anders dan gelovigen tegenwoordig er vaak van maken.

Boeken

meer ‘Boeken’