*

Boek: Had ik maar beter gekeken

Op de voorkant staat dat het een roman is. Het boek leest echter als een prachtige maar ook wel moeilijke gedichtenbundel. Je leest een aantal bladzijden, legt het weg om een passage te overdenken of om iets op te zoeken, je leest verder, geniet van de taal, herleest, zoekt naar betekenissen en verbanden. Je begrijpt niet alles, maar kunt de roman ook niet wegleggen. Zo’n boek.

advertentie