Geloofden de Grieken hun godenverhalen eigenlijk zelf?

De Grieken en Romeinen werden christen. Was hun eigen religie niet meer overtuigend? Geloofden de Grieken en Romeinen echt in hun goden? In Zeus, Athene en Minerva? Zo ja, waarom ruilden ze die dan en masse in voor de christelijke God? Of was die ommekeer niet zo radicaal?

Boeken

meer ‘Boeken’