Reli-ondernemer, laat je houvast los

De kerken lopen, leeg maar de zingevingsmarkt bloeit. Steeds meer religieuze professionals beginnen voor zichzelf. Het boek De reli-ondernemer laat de lezer kennismaken met deze beroepsgroep, met hun successen en hun worsteling.

Boeken

meer ‘Boeken’