*

In de bajes is het visioen concreet

Volgende week begint in het leesrooster van de kerken het Jaar van Lucas. Wim Timmer, gevangenisaalmoezenier, schreef er een boekje bij. Voor binnen en buiten de bajes.

advertentie