Een rebellengroep rond een baby in een trog

Reinier Sonneveld liep vast op de kruisiging van Christus. Die gebeurtenis in het verleden moest ‘het’ zijn maar hij beleefde er niets aan. De kruisiging is geen zoenoffer om Gods toorn weg te nemen, schrijft hij in Het vergeten evangelie. Jezus ging naar het kruis om het kwaad te overwinnen door het te absorberen.