De experimentele vorm verbrokkelt het verhaal in Lanny van Max Porter en is daardoor behalve overbodig ook hinderlijk | Nederlands Dagblad

De experimentele vorm verbrokkelt het verhaal in Lanny van Max Porter en is daardoor behalve overbodig ook hinderlijk

Lanny

Max Porter (vert. ­Saskia van der Lingen). Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam 2019, 215 blz. € 20,99