Willem Vissers heeft een heerlijke pen; zijn boek over Ajax is doorspekt van poëtische beeldspraak