*

Lectio Divina is een antwoord op een vraag van mensen in alle eeuwen

De ladder die de hemel met de aarde verbindt, heeft vier treden: lezing, meditatie, gebed en contemplatie. De monnik Guigo II de Kartuizer schreef het in 1150. De moderne lezer herkent onmiddellijk het grondpatroon van de lectio divina.