*

Als Jonathan Littell de zich herhalende oude geschiedenis voorspiegelt, dan is het niet best met ons gesteld

Een oude ­geschiedenis

Jonathan Littell (vert. Ilse Barendregt). Uitg. De Arbeiderspers, ­Amsterdam 2019. 352 blz. € 23,99

advertentie