Glorie en gajes in het Oranjehotel

‘In deze bajes zit geen gajes, maar Hollands Glorie, potverdorie’, zei men in de oorlog over het Oranjehotel, de Duitse gevangenis in Scheveningen. Historicus Bas von Benda-Beckmann laat zien dat er ook veel ‘gajes’ gevangen zat.

Boeken

meer ‘Boeken’