Gedetailleerde atlas over Amsterdam in oorlogstijd

Hendrik Blonk is een tamelijk onbekend iemand uit de tijd van de Duitse bezetting. In het geschiedwerk van dr. Loe de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, komt zijn naam niet voor. Wel in de Atlas van een bezette stad. Amsterdam 1940-1945.

Boeken

meer ‘Boeken’