Ook voor buiten Waspik boeiend

Recensie
Het beeld van het Waspikse dorpsplein is tekenend: aan de ene kant de zestiende-eeuwse protestantse kerk en aan de andere kant de negentiende-eeuwse katholieke kerk. Tekenend voor het dorp dat overwegend katholieke inwoners telt, maar toch al meer dan vierhonderd jaar een klein protestants smaldeel herbergt. Het twaalfjarig Bestand uit 1609 opende de deuren voor de Reformatie in de Langstraat. Vanuit Dordrecht werden predikanten op pad gestuurd om de nieuwe geloofsleer in te voeren. De katholieke kerk werd voor de hervormde eredienst gevorderd en de eerste dominees kwamen al snel, in Waspik in 1610. Historicus Han Verschure kent de lokale geschiedenis goed. Bovendien maakt hij gebruik van de bronnen, de acta van kerk en classis, rechtbank en streekarchief, en van de beeldbanken. Het is zijn verdienste dat hij zo de Waspikse Reformatie goed in perspectief weet te plaatsen van de regionale en landelijke geschiedenis en de lokale eigenheden daaraan weet te verbinden. Een hervorming verloopt anders als de bevolking in meerderheid meegaat. Dat was in omliggende dorpen het geval, in Waspik niet. Steeds valt er weer te lezen van strubbelingen, om bezittingen, om belastingen op kerkelijke goederen en na de scheiding van kerk en staat aan het begin van de negentiende eeuw om het kerkgebouw zelf. Ook typisch landelijke verschijnselen als predikanten die hun hele ambtsleven in dezelfde gemeente bleven, komen aan de orde.
Wim van der Aa
vrijdag 31 maart 2023 om 04:22
de waspikse weg
de waspikse weg beeld

De schrijver weet ook goed de maatschappelijke positie van de kerk door de eeuwen heen aan te geven. In lokale geschiedschrijvingen gaat het nogal eens om dominees en nog eens dominees. En hoewel de opzet van dit boek kiest voor een bespreking van de opeenvolgende predikanten – van ds. Polletz (1610) tot en met ds. Van Kapel (sinds 2004) – wordt er in dit boek onder deze noemer toch veel geschreven over andere zaken die het dorpsleven en zijn omgeving betreffen. Veel grote namen kom je niet tegen in dit boek dat leest als een gedegen historische verhandeling. Dat maakt het boek dan ook buiten Waspik boeiend, maar de geestelijke biografie is hiermee niet geschreven. Daarvoor blijft het te veel aan de oppervlakte van de geschiedenis, ondan..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Ons gezicht is een marker voor onze identiteit. Hoe wil ik gezien worden? Hoe bekijk ik mezelf?

Selfies, videobellen, gezichtsherkenning: het gezicht is in het digitale tijdperk zichtbaarder dan ooit. Merlijn Schoonenboom neemt de lezer mee op een cultuurhistorische reis.

Afbeelding

Amsterdam, stad van planken en van palen, van smurrie en van stank

In middeleeuws Amsterdam stonk het enorm. Een van de maatregelen tegen de stank is nog te zien in de Olifantsgang, op de hoek met de Sint-Annenstraat.

Afbeelding

Nadenken over ernstige gevolgen van klimaatverandering, dat voelt als filosoferen op het dek van de Titanic

Filosoof Wouter Kusters beleefde zelf zijn moment van klimaatpaniek. Hij roept de lezer op het probleem niet weg te wuiven of te ontkennen, maar rustig te overdenken en daarna in actie te komen.

Afbeelding

Alles moet groter, sneller, efficiënter, maar we weten niet waarom. Frank Mulder doet er niet aan mee

Frank Mulder moedigt christenen aan niet mee te gaan in westers 'vooruitgangsdenken' dat mensen vermorzelt en de planeet uitput. Hij vertaalde een oud Frans boek dat hem inspireerde. 'Vrijheid begint met nee zeggen.'

Afbeelding

'Alkibiades' is de nieuwe roman van Ilja Leonard Pfeijffer: een grootse tragedie

Een tragische held, de decadentie van de oude Grieken, de filosofie van Sokrates en een commentaar op de huidige democratie. Ilja Leonard Pfeijffer brengt het allemaal samen in een uitzonderlijke roman: Alkibiades.

Afbeelding

Een wonder in Bretagne

'De Bretons gaan niet tegen de natuur in. Ze gehoorzamen haar. Ze hebben nog gevoel voor het heilige.' Zuster van Liefde Anne, een non uit Parijs, wordt naar Roscoff in Bretagne gestuurd met de voorspelling dat daar een verschijning van Maria ophanden is.