De mens en het verlangen naar geloof

Recensie
Lyon was ooit een zeer belangrijke stad in het Romeinse Rijk. Het was sowieso al opvallend hoeveel producten uit Gallië een rol speelden in dat rijk; de producten en dientengevolge de handel en welvaart van het zuiden van Frankrijk waren aantrekkelijk voor de Romeinen. Lyon lag aan een knooppunt van handelswegen. Al vroeg was er een christelijke gemeente te vinden. Daar wordt in 177 of 178 Irenaeus bisschop, leider van de gemeente.
Wim van der Aa
vrijdag 31 maart 2023 om 04:22
Afbeelding
beeld nd

Veel weten we niet van hem. Rond 140 werd hij in Smyrna, Klein-Azië, geboren in een naar alle waarschijnlijkheid christelijk gezin. Hij heeft er Polycarpus nog gezien en gehoord. Hij verhuist als jonge man naar Lyon en sterft daar als bisschop in 202. Lyon wordt voor de kerk een stad van grote betekenis. Lyon wordt door de bisschop van Rome, Eleutherius, om advies gevraagd en geraadpleegd. De betekenis van Irenaeus ligt vooral in zijn verdediging van het christelijk geloof tegenover ketters, in het bijzonder de gnostici. Hij schreef een boek tegen hen, Adversus Haereses (tegen de ketterijen), waarin hij opkomt voor de Schepper en zijn schepping, voor de werking van Gods Geest door de tijd heen en voor Jezus Christus als vleesgew..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Ons gezicht is een marker voor onze identiteit. Hoe wil ik gezien worden? Hoe bekijk ik mezelf?

Selfies, videobellen, gezichtsherkenning: het gezicht is in het digitale tijdperk zichtbaarder dan ooit. Merlijn Schoonenboom neemt de lezer mee op een cultuurhistorische reis.

Afbeelding

Amsterdam, stad van planken en van palen, van smurrie en van stank

In middeleeuws Amsterdam stonk het enorm. Een van de maatregelen tegen de stank is nog te zien in de Olifantsgang, op de hoek met de Sint-Annenstraat.

Afbeelding

Nadenken over ernstige gevolgen van klimaatverandering, dat voelt als filosoferen op het dek van de Titanic

Filosoof Wouter Kusters beleefde zelf zijn moment van klimaatpaniek. Hij roept de lezer op het probleem niet weg te wuiven of te ontkennen, maar rustig te overdenken en daarna in actie te komen.

Afbeelding

Alles moet groter, sneller, efficiënter, maar we weten niet waarom. Frank Mulder doet er niet aan mee

Frank Mulder moedigt christenen aan niet mee te gaan in westers 'vooruitgangsdenken' dat mensen vermorzelt en de planeet uitput. Hij vertaalde een oud Frans boek dat hem inspireerde. 'Vrijheid begint met nee zeggen.'

Afbeelding

'Alkibiades' is de nieuwe roman van Ilja Leonard Pfeijffer: een grootse tragedie

Een tragische held, de decadentie van de oude Grieken, de filosofie van Sokrates en een commentaar op de huidige democratie. Ilja Leonard Pfeijffer brengt het allemaal samen in een uitzonderlijke roman: Alkibiades.

Afbeelding

Een wonder in Bretagne

'De Bretons gaan niet tegen de natuur in. Ze gehoorzamen haar. Ze hebben nog gevoel voor het heilige.' Zuster van Liefde Anne, een non uit Parijs, wordt naar Roscoff in Bretagne gestuurd met de voorspelling dat daar een verschijning van Maria ophanden is.