De Nederlandse geschiedenis bestaat bij de gratie van het buitenland. Dat bewijst dit boek

Recensie
In het traditionele verhaal van Nederland blijft van alles onverteld. Dit boek laat zien wat er nog meer van te zeggen is.
Willem Bouwman
vrijdag 25 november 2022 om 03:30
Via de rivieren en de zee staat Nederland in nauw contact met de buitenwereld. Dat tekent zijn geschiedenis.
Via de rivieren en de zee staat Nederland in nauw contact met de buitenwereld. Dat tekent zijn geschiedenis. beeld anp / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Heroïneverslaafden zijn afhankelijk van papaverkwekers, die de grondstof voor heroïne leveren. Op dezelfde manier, zei de Britse historicus Eric Hobsbawm, zijn nationalisten afhankelijk van historici. Die leveren de verhalen waaraan nationalisten hun trots ontlenen. Het is geen toeval dat de wetenschappelijke geschiedschrijving ontstond in de negentiende eeuw, de eeuw van het nationalisme.

Nederland past in dit patroon. In 1860 kreeg de Leidse universiteit de eerste leerstoel in de geschiedenis, bekleed door Robert Fruin. Hij doceerde, niet toevallig, vaderlandse geschiedenis. De rede waarmee Fruin zijn ambt aanvaardde, heette ‘De onpartijdigheid van den geschiedschrijver’. Fruins onpartijdigheid en nauwkeurigheid waren spreekwoordelijk. ..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Dit boek gaat over de vraag in hoeverre je schuldig bent aan iets en hoe je omgaat met schuldgevoel

John Boyne had nog wat recht te zetten. Zijn bestseller De jongen in de gestreepte pyjama kreeg de nodige kritiek van historici. Nu is er een vervolg.

Afbeelding

De mens, ook als hij gelovig is, maakt een ontwikkeling door. Net als de vier jaargetijden

Naakte spiritualiteit is een boek dat aansluit bij mensen die een christelijke opvoeding hebben gehad, niet onwelwillend staan tegenover geloof, maar niet goed weten hoe daar verder vorm aan te geven.

Afbeelding

Als het aan de Gelderlanders gelegen had, was de provincie nu Duits geweest. Maar iemand besliste anders

Weinig provincies hebben zo weinig identiteit als Gelderland. Maar het Gelderse verleden blijkt kleurrijk en gevarieerd. Die indruk dringt zich op bij het lezen van een nieuw overzichtswerk.

Afbeelding

Blijf in je eigen blikveld

Plotseling ging op een stille zondag de bel. Terwijl ik naar de deur liep, zag ik een politieagent op de stoep staan. Er verliep misschien maar anderhalve seconde tussen die waarneming en het moment waarop hij zei: ‘Schrik niet meneer, we zijn bezig met een buurtonderzoek in ve..

Afbeelding

Beeldend kunstenaar Marc de Klijn woont en werkt in Israël, samen met zijn vrouw die gedichten schrijft. Wekelijks volgt hij het leesrooster van de synagoge waar een gedeelte uit de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes, wordt gelezen.

Afbeelding

Abraham had twee zonen, Izak en Ismaël. Izak is de vader van Jakob, Israël. Ismaël is de vader van … de islamieten. Althans, zo wordt het beweerd, en volgens de schrijver van dit cahier, voorheen gemeentepredikant en studentenpastor in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, zo wo..