‘Vrouwen in romans zijn vaak prostituee, huisvrouw of verpleegkundige’

Interview
Om een idee te krijgen welke rol vrouwen en minderheden in de moderne Nederlandstalige roman spelen ontwikkelde literatuurwetenschapper Roel Smeets een computerprogramma. De resultaten verrasten hem. ‘Vrouwen zijn vaak prostituee, huisvrouw of verpleegkundige.’
Peter Sierksma
woensdag 21 september 2022 om 11:07
'Portret van een onbekende vrouw', geschilderd door Ivan Kramskoj in 1883. Kunstcritici menen dat het portret geïnspireerd moet zijn door Anna Karenina, de hoofdpersoon uit de gelijknamige roman van Lev Tolstoj. Kramskoj en Tolstoj waren bevriend.
'Portret van een onbekende vrouw', geschilderd door Ivan Kramskoj in 1883. Kunstcritici menen dat het portret geïnspireerd moet zijn door Anna Karenina, de hoofdpersoon uit de gelijknamige roman van Lev Tolstoj. Kramskoj en Tolstoj waren bevriend. beeld wikipedia

‘Als je schrijft, blijft het levenslang de vraag hoe je een weg baant door het oerwoud van de werkelijkheid,’ schreef historicus en dichter Jan Willem Schulte Nordholt eens. Het geldt voor de geschiedschrijver die zijn onderwerp in de bestudeerde tijd wil duiden, maar niet minder voor de romanschrijver die hoe dan ook een kind is van zijn/haar tijd en dus altijd iets van de tijdgeest in het geschrevene weerspiegeld ziet.

Het fenomeen van de ‘mimesis’, de manier waarop de kunst vorm geeft aan de maatschappelijke werkelijkheid waarin zij is ontstaan, houdt ook de Nijmeegse literatuurwetenschapper Roel Smeets (1991) al geruime tijd bezig. In 2020 promoveerde hij op een onderzoek naar de representatie en afspiegeling van leeftijd, gender, afk..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Blijf in je eigen blikveld

Plotseling ging op een stille zondag de bel. Terwijl ik naar de deur liep, zag ik een politieagent op de stoep staan. Er verliep misschien maar anderhalve seconde tussen die waarneming en het moment waarop hij zei: ‘Schrik niet meneer, we zijn bezig met een buurtonderzoek in ve..

Afbeelding

Beeldend kunstenaar Marc de Klijn woont en werkt in Israël, samen met zijn vrouw die gedichten schrijft. Wekelijks volgt hij het leesrooster van de synagoge waar een gedeelte uit de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes, wordt gelezen.

Afbeelding

Abraham had twee zonen, Izak en Ismaël. Izak is de vader van Jakob, Israël. Ismaël is de vader van … de islamieten. Althans, zo wordt het beweerd, en volgens de schrijver van dit cahier, voorheen gemeentepredikant en studentenpastor in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, zo wo..

Afbeelding

De naam van Rochus Zuurmond (1930-2020) zal bij de wat oudere theologen en predikanten herinneren aan een hoogleraar bijbelse theologie van de Universiteit van Amsterdam.

Afbeelding

Schrijver John Irving is vader van een trans dochter: ‘Juist voor outsiders voel ik empathie’

John Irving (80) schreef al over transgender personen toen die term nog niet eens bestond in De wereld volgens Garp (1978). Toen wist hij ook nog niet dat hij vader zou worden van een trans dochter.

Afbeelding

Kan het moderne humanisme zonder zijn christelijke wortels?

Een notie als erfzonde maakt ons volgens de Nederlands-gereformeerde predikant Jan van Helden alert op het gegeven dat het kwaad altijd weer de kop zal opsteken.