In de historische roman Julia komt het enige kind van keizer Augustus tot leven

Recensie
Over Julia (39 voor Christus - 14 na Christus), het enige kind van keizer Augustus, is weinig bekend. Er is geen beeld of beeltenis meer van haar te vinden. Door historisch onderzoek, het lezen van poëzie van Julia’s tijdgenoten en door de plekken uit haar leven te bezoeken wekt Rosita Steenbeek (1957) deze vrijgevochten vrouw tot leven in haar historische roman Julia. De schaarse feiten vult ze aan met haar verbeelding.
Mieke Wilcke
donderdag 7 juli 2022 om 15:33
Afbeelding
beeld

Julia komt in deze roman naar voren als een eigenzinnige, nieuwsgierige en temperamentvolle vrouw, die zegt wat ze denkt en houdt van provoceren. Vlak na haar geboorte wordt ze van haar moeder Scribonia gescheiden. Ze groeit op bij haar vader Augustus en haar stiefmoeder Livia in het keizerlijk paleis. Julia’s grote liefde is Iullus Antonius, zoon van Marcus Antonius, die samen met Cleopatra door Augustus uit de weg is geruimd. Maar het is een onmogelijke liefde. 

Julia wordt door haar vader vanwege staatsbelangen eerst uitgehuwelijkt aan Marcellus, daarna aan Agrippa en ten slotte aan Livia’s zoon Tiberias. Al die tijd blijft ze contact houden met Iullus. Hij introduceert haar in een literaire kring van geestverwanten en brengt haar ook ..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Blijf in je eigen blikveld

Plotseling ging op een stille zondag de bel. Terwijl ik naar de deur liep, zag ik een politieagent op de stoep staan. Er verliep misschien maar anderhalve seconde tussen die waarneming en het moment waarop hij zei: ‘Schrik niet meneer, we zijn bezig met een buurtonderzoek in ve..

Afbeelding

Beeldend kunstenaar Marc de Klijn woont en werkt in Israël, samen met zijn vrouw die gedichten schrijft. Wekelijks volgt hij het leesrooster van de synagoge waar een gedeelte uit de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes, wordt gelezen.

Afbeelding

Abraham had twee zonen, Izak en Ismaël. Izak is de vader van Jakob, Israël. Ismaël is de vader van … de islamieten. Althans, zo wordt het beweerd, en volgens de schrijver van dit cahier, voorheen gemeentepredikant en studentenpastor in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, zo wo..

Afbeelding

De naam van Rochus Zuurmond (1930-2020) zal bij de wat oudere theologen en predikanten herinneren aan een hoogleraar bijbelse theologie van de Universiteit van Amsterdam.

Afbeelding

Schrijver John Irving is vader van een trans dochter: ‘Juist voor outsiders voel ik empathie’

John Irving (80) schreef al over transgender personen toen die term nog niet eens bestond in De wereld volgens Garp (1978). Toen wist hij ook nog niet dat hij vader zou worden van een trans dochter.

Afbeelding

Kan het moderne humanisme zonder zijn christelijke wortels?

Een notie als erfzonde maakt ons volgens de Nederlands-gereformeerde predikant Jan van Helden alert op het gegeven dat het kwaad altijd weer de kop zal opsteken.