Varia
Wim van der Aa
vrijdag 15 april 2022 om 04:20
Afbeelding
beeld

De titel van deze gids voor jonge twijfelaars is treffend: Groeipijn. Sommige pubers hebben daar geducht last van, anderen minder. Maar het hoort erbij. Zo hoort volgens de schrijver twijfel bij het geloofsleven. Dat is voor sommige soorten gereformeerden niet vanzelfsprekend. Twijfel is daar uit den boze, zonde zelfs. Dit boekje doet daar niet aan mee, maar is wel bekend met die gereformeerde wereld. Dat merk je aan de vraagstelling – help ik twijfel, ben ik nu echt een gelovige, en: ik voel me niet thuis in mijn kerk – en de behandeling van het thema. Die is gericht op de zoekende, hogeropgeleide en kerkelijk meelevende jongere mens tussen de 16 en 27 jaar. Hun verhalen worden ook meegenomen en verteld. Sowieso zijn persoonlij..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Blijf in je eigen blikveld

Plotseling ging op een stille zondag de bel. Terwijl ik naar de deur liep, zag ik een politieagent op de stoep staan. Er verliep misschien maar anderhalve seconde tussen die waarneming en het moment waarop hij zei: ‘Schrik niet meneer, we zijn bezig met een buurtonderzoek in ve..

Afbeelding

Beeldend kunstenaar Marc de Klijn woont en werkt in Israël, samen met zijn vrouw die gedichten schrijft. Wekelijks volgt hij het leesrooster van de synagoge waar een gedeelte uit de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes, wordt gelezen.

Afbeelding

Abraham had twee zonen, Izak en Ismaël. Izak is de vader van Jakob, Israël. Ismaël is de vader van … de islamieten. Althans, zo wordt het beweerd, en volgens de schrijver van dit cahier, voorheen gemeentepredikant en studentenpastor in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, zo wo..

Afbeelding

De naam van Rochus Zuurmond (1930-2020) zal bij de wat oudere theologen en predikanten herinneren aan een hoogleraar bijbelse theologie van de Universiteit van Amsterdam.

Afbeelding

Schrijver John Irving is vader van een trans dochter: ‘Juist voor outsiders voel ik empathie’

John Irving (80) schreef al over transgender personen toen die term nog niet eens bestond in De wereld volgens Garp (1978). Toen wist hij ook nog niet dat hij vader zou worden van een trans dochter.

Afbeelding

Kan het moderne humanisme zonder zijn christelijke wortels?

Een notie als erfzonde maakt ons volgens de Nederlands-gereformeerde predikant Jan van Helden alert op het gegeven dat het kwaad altijd weer de kop zal opsteken.