Varia
Kleine groepen zijn belangrijke bouwstenen voor veel gemeenten. Als die kleine groepen zich bezighouden met de Bijbel worden de mensen en hun gemeente er rijker van. Maar hoe doe je bijbelstudie, met wie en met welke methoden? En wat te doen als het even niet loopt? Dit soort praktische vragen staat centraal in dit handboek. Wie gewoon bijbelstudies wil, moet een ander boek lezen, maar wie zich wil verdiepen in achtergrond, methode, opzet en evaluatie kan hier goed terecht. In het eerste deel gaat het inhoudelijk over de Bijbel en zijn lezer en ontvanger. In het tweede deel wordt meer ingegaan op de praktijk van een bijbelkring. Dan gaat het over de gespreksleider, over de samenstelling van de groep, en ook – actueel – over de kracht en zwakte van online bijbelstudie. Waardevol zijn de adviezen over meeleven en contact. Een kring gedijt als bouwsteen van een levende gemeenschap minder als de frequentie van samenkomen laag ligt. Een keer in de twee à drie weken vinden de schrijvers, allen werkzaam als (hbo-)theologen in een agogische en pedagogische setting, het ideaal. Verwerkingsopdrachten en werkbladen maken dit boek een handzaam doe-boek.
vrijdag 19 november 2021 om 03:21
Afbeelding
beeld

+ veelzijdig doe-boek voor bijbelkringen in de praktijk

+ ook aandacht voor kracht
en zwakte van online bijbelstudie

Samen de Bijbel ontdekken.
Handboek voor
bijbelstudie en
bijbelkring

Hylke Britstra, Age Romkes en Johannes Woudstra. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht 2021.
160 blz. € 14,99

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wie bepaalt wat 'normaal' is?

'Normaliteit' deed dankzij de uitvinding van de statistiek tweehonderd jaar geleden haar intrede in de Europese en Angelsaksische geneeskunde, fysiologie, psychologie, sociologie en criminologie. Dit had kwalijke effecten, stelt Sarah Chaney (1978).

Afbeelding

De strijd om de ruimte wordt maar geen echt gevecht

We kunnen niet zonder ruimtelijke ordening, een visie die op het niveau van de landelijke overheid wordt ontwikkeld. Dat maakt Jozef Keulartz heel duidelijk. Maar hij had wel scherper positie mogen kiezen.

Afbeelding

Ideaal vakantieboek over een mysterieuze munt

Richard Osinga schreef een toegankelijk en spannend verhaal dat tegelijk de grote vragen niet schuwt. Over drie mensen die worden verbonden door een mysterieuze munt in Congo.

Afbeelding

Staan in de schoenen van de christen-Palestijn

Munther Isaac, Palestijns christen en theoloog, hoopt dat lezers van zijn boek Aan de andere kant van de muur in de schoenen van christen-Palestijnen gaan staan.

Afbeelding

Marteling is niet middeleeuws maar modern mensenwerk

Martelkamers en martelwerktuigen. Het is niet alleen iets voor toeristisch aangeprezen, wat dubieuze musea in Amsterdam of Londen, het gebeurt hier en nu, door mensen die het als baan doen, en ondanks internationale wetgeving.

Afbeelding

Literair schaakspel in Argentinië

Wie Schaaknovelle van Stefan Zweig heeft gelezen, kent ook Mirko Czentowic, zijn fictieve schaakgrootmeester. Bekende literaire, maar ook historische personages, figureren in de nieuwste 'documentaireroman' van Ariel Magnus, die flaneert tussen de tragiek van de Joodse ballings..