*

Het verhaal van Sam en Henny Eisenmann

Het nieuwste boek van Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam, gaat over het orthodox-joodse gezin van Sam en Henny Eisenmann. Het bijzondere van het gezin was dat iedereen de oorlog overleefde: vader Sam, moeder Henny en de kinderen Gershon, Ruth, David en Ephraim. Tijdens de oorlog werd het gezin zelfs uitgebreid: Ephraim kwam op 1 mei 1944 ter wereld in de vroedvrouwenschool in Heerlen. Zijn naam verwees naar de zoon die de bijbelse Jozef in het land Egypte had gekregen. Bij het geboortebericht dat de ouders Sam en Henny na de oorlog deden uitgaan, plaatsten zij de tekst: ‘Want God deed mij groeien in het land mijner onderdrukking.’ Die woorden had Jozef gesproken na de geboorte van zíjn zoon Ephraim.

Boeken

meer ‘Boeken’

advertentie