*

De gloriejaren van Antwerpen in kaart gebracht

Nadat Antwerpen in 1585 door de Spanjaarden veroverd was, vluchtten veel kooplieden en ondernemers vandaar naar Holland, vooral naar Amsterdam. Ze legden mede de grondslag voor de economische welvaart in de Gouden Eeuw. Met de welvaart van Antwerpen was het gedaan, omdat de Schelde, Antwerpens toegang tot de Noordzee, door de Nederlanders werd geblokkeerd. 

Boeken

meer ‘Boeken’