*

Op weg naar de hemel. God en mens in de Middeleeuwen

Voor de middeleeuwer was het leven van ieder mens een reis naar de hemel. De geschiedenis werd bepaald door drie grote momenten: de zondeval, de menswording van Jezus en het Laatste Oordeel. De gebeurtenissen op de lijn van de geschiedenis zijn niet zomaar feiten, het zijn feiten die door ze te bestuderen inzicht geven in Gods bedoelingen met de mensheid en de wereld. 

Boeken

meer ‘Boeken’