*

Nieuwe invulling van genadetijd door Iwan en Leantine Dekker

De titel is dubbelzinnig, genadetijd. Ooit een woord voor de tijd van leven voor je gaat sterven. Nu een woord voor tijd die je wordt gegeven terwijl je die eigenlijk niet hebt. In de zeven weken voor Pasen wordt de kerk vanouds stil. Totdat ze in de stille week letterlijk stilvalt op de dag voor Pasen. Maar geestelijk komen we niet tot stilstand. 

Boeken

meer ‘Boeken’