Een herkenbaar en inlevend dagboek voor vrouwen

Varia
Er verschijnen steeds vaker dagboeken die niet een heel jaar beslaan, maar een aantal weken. Dit dagboekje behandelt vijf vrouwen en drie mannen in acht weken. Na een inleiding volgt voor de vijf doordeweekse dagen een praktische behandeling en toepassing. Die zijn doortrokken van ervaringen als vrouw, als moeder, als mens. Het is dan ook bedoeld voor vrouwen. Soms is dat wel erg aanwezig – geen make-up op bijvoorbeeld – en soms stereotiep – de vrouw des huizes schaamt zich bij onverwacht bezoek voor de chaos in huis en de remsporen in de wc. Het geeft een aardig inkijkje in de besognes van een vrouw. Bijvoorbeeld over omgaan met naaktheid, schaamte, over schoonheid en zelfbeeld, over voedsel. Er zit veel herkenbaars en origineels in dit dagboek. Ook is er ruimte voor groepswerk. Inhoudelijk raakt vooral het vermogen om zich in te leven in de besproken figuren. Wie blijft bedenken dat het verbeeldende vermogen een grote rol speelt, die kan veel leren en gebruiken uit dit overzichtelijke dagboekje. Dat het geen jaar lang doorgaat, is dan alleen maar een voordeel, dan wordt het tijd voor wat anders.
Wim van der Aa
vrijdag 11 juni 2021 om 01:34
Afbeelding
beeld nd

+ herkenbaar en inlevend dagboek voor vrouwen

- soms wat al te ‘vrouwelijk’ en stereotiep

Gewoon leven met God. Elke dag is anders. Dagboek

Annemiek Ingrid Plantinga & Willemijn de Weerd. Uitg. Sestra, Heerenveen 2021. 127 blz. € 15,99

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Blijf in je eigen blikveld

Plotseling ging op een stille zondag de bel. Terwijl ik naar de deur liep, zag ik een politieagent op de stoep staan. Er verliep misschien maar anderhalve seconde tussen die waarneming en het moment waarop hij zei: ‘Schrik niet meneer, we zijn bezig met een buurtonderzoek in ve..

Afbeelding

Beeldend kunstenaar Marc de Klijn woont en werkt in Israël, samen met zijn vrouw die gedichten schrijft. Wekelijks volgt hij het leesrooster van de synagoge waar een gedeelte uit de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes, wordt gelezen.

Afbeelding

Abraham had twee zonen, Izak en Ismaël. Izak is de vader van Jakob, Israël. Ismaël is de vader van … de islamieten. Althans, zo wordt het beweerd, en volgens de schrijver van dit cahier, voorheen gemeentepredikant en studentenpastor in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, zo wo..

Afbeelding

De naam van Rochus Zuurmond (1930-2020) zal bij de wat oudere theologen en predikanten herinneren aan een hoogleraar bijbelse theologie van de Universiteit van Amsterdam.

Afbeelding

Schrijver John Irving is vader van een trans dochter: ‘Juist voor outsiders voel ik empathie’

John Irving (80) schreef al over transgender personen toen die term nog niet eens bestond in De wereld volgens Garp (1978). Toen wist hij ook nog niet dat hij vader zou worden van een trans dochter.

Afbeelding

Kan het moderne humanisme zonder zijn christelijke wortels?

Een notie als erfzonde maakt ons volgens de Nederlands-gereformeerde predikant Jan van Helden alert op het gegeven dat het kwaad altijd weer de kop zal opsteken.