Filosofie met of zonder God? Daarover schrijft Gert-Jan van der Heiden

Recensie
Gert-Jan van der Heiden schreef een nieuw filosofisch handboek over metafysica.
Taede A. Smedes
donderdag 22 april 2021 om 09:07
In de metafysica draait het niet zozeer om de werkelijkheid zoals wij die waarnemen, maar om de aard en (ultieme) oorzaak van wat is.
In de metafysica draait het niet zozeer om de werkelijkheid zoals wij die waarnemen, maar om de aard en (ultieme) oorzaak van wat is. beeld epa

Metafysica is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de vraag naar de aard van onze werkelijkheid. Onze werkelijkheid bestaat uit van alles en nog wat. Sinds Aristoteles wordt metafysica dan ook beschouwd als de wetenschap van de ‘zijnden’, van alle dingen die bestaan en als zodanig delen in het ‘zijn’. Metafysica wil de aard van het zijn en de zijnden doordenken en vraagt naar oorzaken en beginselen van alles.

Centraal in de metafysica staat het ‘beginsel van voldoende of toereikende grond’, oftewel het principe dat er voor alles wat bestaat een voldoende grond is waarom het is en waardoor het gekend kan worden. Dit beginsel stelt dat het zinvol is om te vragen naar gronden en redenen voor alles wat bestaat.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Blijf in je eigen blikveld

Plotseling ging op een stille zondag de bel. Terwijl ik naar de deur liep, zag ik een politieagent op de stoep staan. Er verliep misschien maar anderhalve seconde tussen die waarneming en het moment waarop hij zei: ‘Schrik niet meneer, we zijn bezig met een buurtonderzoek in ve..

Afbeelding

Beeldend kunstenaar Marc de Klijn woont en werkt in Israël, samen met zijn vrouw die gedichten schrijft. Wekelijks volgt hij het leesrooster van de synagoge waar een gedeelte uit de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes, wordt gelezen.

Afbeelding

Abraham had twee zonen, Izak en Ismaël. Izak is de vader van Jakob, Israël. Ismaël is de vader van … de islamieten. Althans, zo wordt het beweerd, en volgens de schrijver van dit cahier, voorheen gemeentepredikant en studentenpastor in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, zo wo..

Afbeelding

De naam van Rochus Zuurmond (1930-2020) zal bij de wat oudere theologen en predikanten herinneren aan een hoogleraar bijbelse theologie van de Universiteit van Amsterdam.

Afbeelding

Schrijver John Irving is vader van een trans dochter: ‘Juist voor outsiders voel ik empathie’

John Irving (80) schreef al over transgender personen toen die term nog niet eens bestond in De wereld volgens Garp (1978). Toen wist hij ook nog niet dat hij vader zou worden van een trans dochter.

Afbeelding

Kan het moderne humanisme zonder zijn christelijke wortels?

Een notie als erfzonde maakt ons volgens de Nederlands-gereformeerde predikant Jan van Helden alert op het gegeven dat het kwaad altijd weer de kop zal opsteken.