Wat Jef Last maar niet leerde, is met enige afstand naar de politiek te kijken | Nederlands Dagblad

Wat Jef Last maar niet leerde, is met enige afstand naar de politiek te kijken

De uitdrukking ‘Wie schrijft, die blijft’ veronderstelt dat wie maar veel publiceert, na zijn dood niet vergeten zal worden. Immers, er liggen boeken en soms zelfs een heel oeuvre om iemand in herinnering te houden. Dat dit een mythe is, bewijst het leven van de schrijver, communist, activist en homoseksueel Jef Last (1898-1972).

Boeken

meer ‘Boeken’