Oriëntatie in eerste hoofdstukken van Genesis | Nederlands Dagblad

Oriëntatie in eerste hoofdstukken van Genesis

De nieuwste brochure in de bekende reeks van de Willem de Zwijgerstichting is van de hand van de oudtestamenticus Koert van Bekkum en handelt over de betekenis van Genesis 1-11. Van Bekkum geeft ons eerst een exegetisch verantwoorde parafrase van deze hoofdstukken. Hoewel hij zegt dat deze parafrase mede gebaseerd is op de nieuwste commentaren, wordt mij bij lezing niet duidelijk wat er dan nieuw is in deze uitleg. Heeft er geen vooruitgang plaatsgevonden in de studie van deze hoofdstukken? Daar lijkt het op.

Boeken

meer ‘Boeken’