19 november 2016, De Ark Maarssen

Psalm bijt mens
Psalmen zijn geliefd en verguisd, maar de kracht van de psalmen overtuigt en ontroert iedereen die ermee kennismaakt. De eeuwen door hebben ze hun vaste plek gehad in de erediensten. Toch zijn vandaag veel kerken en christenen er verlegen mee. Soms voelen ze echt als liederen van vroeger en blijkt het lastig de link te leggen naar vandaag. Komt dat misschien door een traditionele vorm? Andere christenen zingen geen psalmen meer in de kerk, en toch ontdekken ze de diepte van deze Bijbelse liedbundel. Zeker nu er – naast de berijmde psalmen op melodieën uit de zestiende eeuw – ook vele nieuwe vormen van psalmen beschikbaar zijn.

Een psalm vertolkt de diepe dalen en grote hoogten van mensen, in hun relatie met elkaar en met God. Met psalmen kun je bidden, klagen, lofprijzen, danken en radeloos of boos zijn. Een psalm kan helpen om– in de relatie met God – te verwoorden hoe je op dit moment voelt, zonder dat je je beter of anders hoeft voor te doen.
Hoe kunnen deze Psalmen een plaats krijgen in het verhaal van een dienst, in een veelkleurige kerk, binnen of buiten de kerkmuren?

Studiedag
Op deze studiedag zullen we het vooral hebben over de lastige en tegendraadse teksten in de psalmen – de teksten die bijten, schuren maar ook bevrijden.
Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden in vieringen, lezingen, workshops en ontmoeting. Er is ruimte voor creativiteit en experiment, zonder de kracht van eenvoud uit het oog te verliezen. De praktijk van de eigen kerk en gemeente komt volop aan de orde. Hoofdspreker is Matthew Jacoby, theoloog en voorman van de Australische muziekgroep Sons of Korah.  Lees hier het interview met hem dat 1 oktober in het Nederlands Dagblad heeft gestaan. Roel Bosch geeft een reactie op zijn lezing. De dag wordt ingebed in gesproken en gezongen  “Psalmmomenten”. De muziekgroep staat onder leiding van Frank den Bakker en de zangleiding ligt in handen van Donna Post-Pollema. 

Deze studiedag wordt gehouden in De Ark in Maarssen, Duivenkamp 844.  Voor meer informatie kijk op de site: eredienstcreatief.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten die het Nederlands Dagblad organiseert, volg ons dan via twitter @NDactief of kijk op onze facebook pagina bij evenementen.