Gerard Beverdam

Gerard Beverdam

Functie:

Redacteur politiek

Wie is Gerard?

- Kent politiek Den Haag op zijn duimpje

- Heeft met iedereen een praatje en komt zo aan zijn verhalen

Valt af en toe in als eindredacteur van de krant

Mijn artikelen