*

aangepast op 20 september 2022 om 09:10

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent

TFH Holland: voor investeerders die mee willen ondernemen

TFH Holland is een investeringsfonds dat zich richt op het mkb, en dan specifiek op de branches food, tech en health. Nick Jacobs (32), directeur en eigenaar, vertelt wat het fonds van TFH Holland zo uniek maakt. 


Wat doet TFH Holland precies?

‘TFH Holland Is een participatiemaatschappij, een beleggingsfonds dat aandelen koopt in Nederlandse mkb-bedrijven. Wij werken volgens een vijfjarenplan. We kopen een bedrijf, helpen het groeien en na vijf jaar verkopen we de onderneming weer, en dan gaat 90 procent van de winst uit de verkoop naar de beleggers.’

Waarom zou je beleggen in het midden- en kleinbedrijf?

‘Vanwege het rendement en het risico. Die zijn bij beleggen in het mkb heel gunstig. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf presteert beter dan welke andere beleggingscategorie ook, en het presteert ook stabiel tijdens recessies. Dat is natuurlijk precies wat je wilt als belegger: een zo laag mogelijk risico tegen een zo hoog mogelijk rendement. Het mkb is wat onbekender als investering. Maar elk pensioenfonds investeert in het mkb, en dat is natuurlijk niet voor niets.’

Hoe ziet jullie doelgroep eruit?

‘Dat zijn meestal mensen die al beleggen. In vastgoed, maar meestal ook in aandelen. Het mkb ontbreekt in veel portefeuilles. Door het mkb toe te voegen aan die beleggingsportefeuilles verlagen onze klanten hun risico, maar niet hun rendement.’

Wat maakt TFH Holland anders dan andere investeringsmaatschappijen?

‘Als investeerder word je bij ons mede-eigenaar, met eigendomsrechten. Wij nodigen onze investeerders uit aan te schuiven en hun kennis te delen. Die mogelijkheid biedt bijna niemand, maar wij wel. Veel van onze klanten zijn zelf ondernemer. Ze willen een positieve impact maken op de Nederlandse samenleving en investeren graag in nieuwe, innovatieve bedrijven. Of ze hebben hun bedrijf verkocht en zoeken een bestemming voor hun geld. Behalve geld hebben ze ook tijd over, en ze vinden het oprecht leuk om ondernemingen te helpen groeien. En als ze dat doen, profiteren ze direct van de tijd die ze hebben geïnvesteerd. Maar ook zonder tijdsinvestering is dit een zeer lucratieve manier van beleggen.’

Kun je als belegger impact maken op het mkb?

‘Ja, veel meer dan wanneer je belegt op de beurs. Je kunt een aandeel van Shell kopen, maar dat betekent nog niet dat je invloed hebt. Dat kan in het mkb wel, en dat is ook aantrekkelijk. Het blijkt een van de grootste pluspunten te zijn van ons fonds, dat investeerders zelf de mogelijkheid hebben mee te denken hoe ze ondernemingen kunnen laten groeien.’

Hoe ziet het fonds van TFH Holland eruit?

‘Op 8 oktober bestaan we een jaar. In ons eerste jaar hebben we Milvum aangekocht, een softwareontwikkelaar die applicaties maakt voor de overheid en bijvoorbeeld banken, applicaties die mensen gebruiken in hun dagelijks leven. We willen dit bedrijf op het goede groeipad brengen. Het doel is de winst van Milvum te verdubbelen van een half miljoen naar een miljoen. Daarna kopen we pas weer de volgende onderneming aan. Dus we bouwen langzaam op. Uiteindelijk streven we naar vier of vijf bedrijven, waarin we heel actief mee kunnen ondernemen. Met zo’n aantal houden we het beheersbaar. En daarnaast investeren we in andere mkb-fondsen – ook dat is uniek aan TFH Holland. Zo kunnen we een spreiding over tientallen bedrijven realiseren, die we combineren met een focus op de bedrijven waarin we zelf mee-ondernemen. We willen doorgroeien naar maximaal dertig mkb-bedrijven, eind 2023.’

Jullie spreiden het risico dus. Proberen jullie ook nog op andere manieren de risico’s te beperken?

‘Ja, dat doen we op nog drie andere manieren. Ten eerste door alleen te investeren in sterke sectoren: IT, gezondheid en cybersecurity. Daar is de vraag naar diensten het grootst, en dat gaat niet veranderen de komende jaren. Dat levert dus beleggingen op met groeimogelijkheden en met een lagere kans op waardedalingen. Ten tweede door alleen te investeren in volwassen bedrijven, doorgaans tien jaar of ouder. Bij oudere bedrijven is de kans op faillissement minder groot. En als derde door ondernemingen te kopen met eigen geld. We werken zonder bankleningen. Dat geeft stabiliteit bij de bedrijven die wij aankopen. Bij een recessie zijn de vaste lasten dan lager. Investeerders ontvangen bij ons een tussentijds jaarlijks rendement van 8 procent. Dat kan alleen doordat wij bankleningen uitsluiten.’

Bel voor het maken van een afspraak om te bespreken hoe ook u impact kan maken met uw vermogen: tel. 040 798 55 95.

Partnercontent

meer ‘Partnercontent’

advertentie