*

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent

Samen maken we ’t verschil

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Kent u deze uitspraak? Deze editie van ’t Verschil, een unieke samenwerking tussen het ND en Prisma (de koepel van christelijke organisaties wereldwijd werkzaam in ontwikkelings-samenwerking, noodhulp en diaconaat) staat in het teken van samenwerken, in het bijzonder van de samenwerking tussen Prismaleden en hun lokale zuidelijke partners. U leest in deze bijlage hoe gelijkwaardige partnerschappen tot stand komen, welke dilemma’s en uitdagingen organisaties hierin tegenkomen, maar vooral welke impact bijzondere en succesvolle samenwerkingen hebben op de levens van duizenden mensen die leven in uiterst kwetsbare en moeilijke omstandigheden. Prismaleden Dorcas, Mercy Ships, SeeYou, Woord en Daad en ZOA werkten in deze editie samen om u inzicht te bieden in het belangrijke en noodzakelijke werk dat zij verrichten, vanuit de bijbelse opdracht om – in navolging van Christus – te strijden tegen armoede en onrecht. We hopen van harte dat deze bijlage u inspireert en bemoedigt en – opnieuw – de urgentie laat zien van het werk dat deze organisaties in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties verrichten. Samen maken we ’t verschil!

Haaije Feenstra en Charlotte Ariese, Prisma

Partnercontent

meer ‘Partnercontent’

advertentie