Sluiten

ND.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nederlands Dagblad

Normaal zijn het de scholen, hun besturen, directies en leerkrachten die zenuwachtig, gelaten of recalcitrant het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie over zich heen laten komen. Maar dit jaar zijn het vooral de scholieren die ervan langs krijgen in het Onderwijsverslag.

Het Nationaal Ouderenfonds start een bewustwordingscampagne rond ouderen die homoseksueel geaard zijn. Dat is geen overbodige luxe.

Vorige week zondag volgde het tv-programma Kruispunt een echtpaar waarvan de man darmkanker had. Zo gauw de diagnose was gesteld, had hij de kerk opgezocht waar hij opgegroeid was. Hij wilde per se een kerkelijke uitvaart.

Het lijkt erop dat de volgende graat in de sociaaldemocratische keel zich al weer aandient. Gisteren publiceerde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de jaarcijfers.

Vladimir Putin heeft een groet gestuurd aan de inwoners van Odessa en de veteranen van de Grote Vaderlandse Oorlog. Dit ter gelegenheid van de bevrijding van Odessa van de nazi’s, zeventig jaar geleden. De nieuwe generatie moet volgens Putin worden opgevoed met de idealen van vaderlandsliefde en trots voor ‘onze Grote Ove...

Getsemane. Jezus heeft met zijn leerlingen gegeten en gaat nog even met hen naar buiten; de horde die Hem gevangen wil nemen, komt er al aan. Toen brak het bloedige zweet hem uit, door de last van onze zonden en van Gods toorn, zegt het klassieke avondmaalsformulier. Hij smeekt zijn Vader, of de beker niet aan Hem voorbij...

Nog voor het programma over pesten op school is uitgezonden, maakt het de tongen los. Het is aanleiding voor een verhit maatschappelijk debat.

Kunnen wij Nederlanders zonder de Duitsers? Nee.

De omstreden deal die voormalig officier van justitie Fred Teeven sloot met drugsbaron Cees H. blijft de gemoederen in het parlement bezighouden.

Het beeld sloeg keihard toe, gisteren, in het grote stadion in Kigali. Een veld vol lichamen, neergevallen als zij die twintig jaar geleden werden doodgehakt in een van de bloedigste genocides na de Tweede Wereldoorlog.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Volgende >