Onder meer de inspraak die Eijk heeft bij de benoeming van docenten is een obstakel voor de toekomst van de ‘kwetsbare’ opleidingen. Die zijn op dit moment in gesprek met niet-katholieke opleidingen.