Dat blijkt uit een analyse van deze krant, waarbij de politieke kleur van gemeenten is vergeleken met de locaties van asielzoekerscentra en (crisis)noodopvang in de afgelopen twaalf maanden. Er zijn zestig gemeenten die gerekend kunnen worden tot de biblebelt (de SGP haalde daar bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen meer dan vier procent van de stemmen). Van die gemeenten deden er afgelopen jaar twintig aan asielopvang. Landelijk ligt het gemiddelde op 44 procent.