Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

Liveblog synode GKV: hoezo, op tijd klaar

Liveblog met waarnemingen, achtergronden en nieuws over de generale synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Ede.


15 maart 2014, 14.00 uur: Het zal de rest van de dag stilblijven op dit blog, want de zitting was omstreeks half elf klaar (terwijl de dagagenda een vergadering tot 16.00 uur voorzag). Uit ervaring kan ik zeggen dat dat tamelijk uniek is. Ik heb inmiddels vier synodes bijgewoond, maar nog nooit zo'n korte zaterdag-vergaderdag meegemaakt.
Bovendien, het was vanmorgen geen vergeefse moeite, want er kwam ook nieuws los: er wordt aan de Theologische Universiteit in Kampen een Lindeboomleerstoel gevestigd (die tot 2008 aan de Vrije Universiteit verbonden was). De leerstoel richt zich op de ethiek van de gezondheidszorg, ofwel: medisch-ethische vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan vragen rond actieve levensbeëindiging, stamceltherapie of embryoselectie.
Over twee weken zijn er nieuwe synodezittingen, dan met de befaamde 'buitenlandweek': gasten uit heel de wereld bezoeken de synode en spreken de afgevaardgden toe. Vaak bemoedigend, soms vol zorg.
15 maart 2014, 9.30 uur: De Theologische Universiteit in Kampen, de 'school van de kerken', staat vandaag centraal. Maar de agenda is inmiddels drastisch ingekort tot een halve dag, en misschien nog wel korter. Waarom dat is, is nu nog onduidelijk.
In ieder geval is het synodedossier TU Kampen vrij fors, omdat er in de theologisch-academische wereld vanalles in beweging is. Zo voert Kampen gesprekken met de christelijk- en Nederlands-gereformeerde predikantenopleidingen om samen te gaan. Maar daarover vallen nu zeker nog geen besluiten op synodeniveau, is de inschatting. Een van de 'bijzaken' is waar de TU in de toekomst zich vestigt: blijft ze in Kampen, of ligt een verhuizing naar een universiteitsstad voor de hand? Maar ook dat staat niet voor vandaag op de agenda.

14 maart 2014, 15.30 uur: Update: De synode besloot - en dat betreft slechts een klein detail - de deputatennaam Probleembehandeling te wijzigen in Bemiddeling en Begeleiding. Dat klinkt minder dramatisch, maar verder zegt het nog niet veel. Misschien moet voorzitter Cor van der Leest, toch iemand met taalgevoel, zich zetten aan een term waaruit direct duidelijk wordt wat deputaten doen. Ter overweging: iets met wegenwacht of brandweer in de naam zou volstrekt origineel zijn.
14 maart 2014, 14.00 uur: Inmiddels zijn Deputaten Probleembehandeling te gast op de synode. Ze zijn een soort van wegenwacht voor kerken waar een conflict is uitgebroken, vaak over het functioneren van de predikant. Dat gebeurt regelmatig, omdat gemeenten en kerkenraden in de loop der tijd hogere eisen zijn gaan stellen aan hun voorgangers.
14 maart 2014, 12.30 uur: De Raad van Advies voor Huwelijk en Echtscheding heeft tussen november 2011 en november 2013 zestien keer een kerkenraad geadviseerd hoe te handelen bij een echtscheiding. Dat is twee keer vaker dan in de periode ervoor. De vragen van kerkenraden gaan onder meer over de mogelijkheid van hertrouwen na een echtscheiding en over het toepassen of juist opheffen van tucht. Overigens krijgt de raad ook de nodige vragen over samenwonen. En, zo zei voorzitter ds. Henk Siegers ter synode, er komen ook meer vragen over een geregistreerd partnerschap, voor sommige kerkleden een alternatief voor het burgerlijk huwelijk. ### 14 maart 2014, 9.30 uur: Vier onderwerpen staan er vandaag en morgen op de rol, met meteen vanmorgen een interessant studierapport over het christelijke huwelijk, afgezet tegen de officiële samenlevingsvormen die Nederland kent: het Burgerlijk Huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het samenlevingscontract. Inhoudelijk komt een denktank tot de conclusie dat 'een huwelijk in Bijbelse zin' niet samenvalt met een van de officiële samenlevingsvormen die ons land kent. En daar kun je wat de denktank betreft een stevige conclusie aan verbonden: voor een huwelijksbevestiging in de kerk moet een bruidsspaar extra beloften afleggen. Bijvoorbeeld dat je elkaar levenslang trouw blijft en ook daadwerkelijk bij elkaar gaat wonen, aspecten die de wet niet meer officieel voorschrijft. Toch wringt bestuurlijk gezien de schoen. De denktank is aan het werk gezet door twee deputaatschappen: Relatie Kerk en Overheid, en Huwelijk en Echtscheiding. Van dat eerste deputaatschap is ongeveer de helft van de leden het niet eens is met het invoeren van een nieuwe categorie, namelijk het 'huwelijk in Bijbelse zin', omdat het grote gevolgen heeft voor de praktijk. En, zo merk je tussen de regels door, misschien het Burgerlijk Huwelijk wel (verder) uitholt. Daarom worden nu geen concrete voorstellen aan de synode voorgelegd, maar gevraagd om het wijzen van een richting. En dat staat vanmorgen op het programma.

  • 01-03-2014 - 9.00
  • 27-03-2014 - 16.27

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren