Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

Onwaarheden over inenten

Dick de Wit zegt in zijn opiniestuk ‘Goede redenen tegen inenten’ een aantal zaken die niet kloppen (ND 12 juli).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert in Nederland het rijksvaccinatieprogramma dat door de overheid in 1957 is ingevoerd. Een vaccinatieprogramma dat al meer dan 50 jaar kinderen beschermt tegen infectieziekten.

In Nederland is ongeveer 95 procent van de kinderen ingeënt tegen de mazelen. Nu er sinds eind mei een mazelenepidemie heerst onder niet-gevaccineerde kinderen heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten een extra vaccinatie tegen mazelen aan te bieden.

epidemie

Dick de Wit beweert dat deze vaccinatie geen 100 procent bescherming geeft. Het is inderdaad zo dat het doormaken van mazelen een levenslange immuniteit geeft. Het treft echter wel alle kinderen eenmaal in hun leven met de daarbij horende risico’s op soms ernstige complicaties, bij een deel van deze kinderen.

De mazelenvaccinatie is voor 99 procent effectief bij twee prikken en geeft dan ook een levenslange bescherming. Bij sommige kinderen slaat de vaccinatie echter niet aan. Tijdens een epidemie is het daarom te verwachten dat er ook gevaccineerde kinderen (1 procent) ziek worden.

bijwerkingen

Ouders moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid en effectiviteit van de gebruikte vaccins. Bijwerkingen die na een vaccinatie kunnen optreden, kunnen voor ouders beangstigend en ingrijpend zijn. Daarom is er sinds 1962 een intensieve veiligheidsbewaking van het vaccinatieprogramma.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb verzamelt, onderzoekt en beoordeelt gemelde bijwerkingen op mogelijk verband met de vaccinatie. De meeste bijwerkingen zijn inmiddels bekend. Voor het BMR-vaccin (bof, mazelen, rodehond) zijn dat koorts, hangerigheid en/of uitslag tussen 5-12 dagen na de toediening. Kinderen die daar gevoelig voor zijn, kunnen een koortsstuip krijgen, maar dit komt zelden voor (1:5.000-10.000 kinderen).

bijwerkingen

Nog minder vaak treedt een tijdelijk tekort aan bloedplaatjes op. Het lichaam herstelt hier zelf weer van. Sterfte door vaccinatie is nooit aangetoond. Ook is uit de vele onderzoeken, nationaal en internationaal, geen verband gevonden tussen vaccinatie en het ontstaan van chronische ziekten als astma, allergie, suikerziekte, autisme en epilepsie.

De Gezondheidsraad heeft hierover verschillende publicaties laten verschijnen. In 2010 kregen 800.000 kinderen 7 miljoen vaccins toegediend. Zowel door ouders als door professionals zijn 1380 mogelijke bijwerkingen gemeld. Bij 1082 meldingen was er een verband met de vaccinatie, waaronder 542 ernstige bijwerkingen.

noodzakelijk

Na beoordeling was er bij de vijf gemelde sterfgevallen geen verband met de vaccinaties vastgesteld. De conclusie van Dick de Wit dat de inenting tegen mazelen ‘ernstige, soms ook acuut levensbedreigende bijwerkingen’ geeft, is dus niet terecht. De Wit baseert zijn conclusies op onderzoek op het ‘internet’.

Helaas circuleren daar veel onderzoeken zonder gedegen onderbouwing. Het RIVM baseert zich alleen op wetenschappelijk onderzoek dat kritisch is getoetst. Continu onderzoek naar veiligheid en effectiviteit van vaccins blijft echter noodzakelijk. De Wit beweert ook dat het vaccin aluminium en kwik zou bevatten. Dat klopt niet.

zorgvuldig

Het BMR-vaccin is een verzwakt levend vaccin. Het bevat bof-, mazelen- en rodehondvirussen, die wel een goede afweerreactie tegen de ziekte kunnen opwekken, maar zelf niet de ziekte kunnen veroorzaken. Deze verzwakt levende virussen gaan dood bij de aanwezigheid van giftige stoffen en dan werkt het vaccin niet meer.

Bij de productie van het vaccin wordt hier zeer zorgvuldig naar gekeken. In de bijsluiter staat een overzicht van de hulpstoffen in het BMR-vaccin. Vaccins vallen onder de geneesmiddelenwetgeving en moeten voldoen aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheidseisen voordat ze mogen worden gebruikt.

geen verplichting

In Nederland is de vaccinatie uit het rijksvaccinatieprogramma niet verplicht. Ouders kunnen een weloverwogen keuze maken hun kind wel of niet in te enten. Ongeveer 95 procent van de ouders kiest voor vaccinatie, waarmee Nederland een hoge vaccinatiegraad heeft.

Daardoor zijn in de meeste gemeenten in Nederland ook niet-gevaccineerde kinderen goed beschermd tegen mazelen. Die garantie is er niet in gemeenten waar minder dan 90 procent van de kinderen is ingeënt. Daarom wordt in deze gemeenten een extra vaccinatieaanbod gedaan.

  • 17-07-2013 - 10.13
  • 17-07-2013 - 10.22

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren