Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

Elektronicaketen De Harense Smid was een dag na het faillissement verkocht. Een bewindvoerder had alles in stilte voorbereid. |beeld Novum / Hans van der Poel

Snelle doorstart dankzij stille bewindvoerder

AMSTERDAM - Dankzij een prepack-procedure kon elektronicaketen De Harense Smid na een faillissement een snelle doorstart maken. Maar het gebruik van een stille bewindvoerder wordt nog niet alom toegejuicht.

De Harense Smid, een winkelketen met vijfhonderd man in dienst, was in een dag gered. Maandag failliet verklaard, dinsdag verkocht en alweer open. Hoe kan een curator, de man die de failliete boedel moet verkopen, in één dag zo’n grote transactie doen?

Dat kan, dankzij de prepack-curator, ook wel stille bewindvoerder genoemd. Sinds een jaar benoemen sommige rechtbanken, en met name die in Den Bosch, een curator soms al dagen of weken voordat een faillissement wordt uitgesproken. Die kan zich in alle stilte voorbereiden op het faillissement, en een doorstart voorbereiden.

schade voorkomen

In Nederland zijn tot nu toe twaalf van zulke prepacks geweest. Zeven daarvan, zoals modemerk Dept, De Schoenenreuzen de Harense Smid, vielen onder de rechtbank in Den Bosch. Drie van de elf rechtbanken weigeren de procedure te gebruiken, omdat die niet in de wet is verankerd: Maastricht, Roermond en Utrecht.

Doel van de prepack-methode, die is komen overwaaien uit Engeland, is schade voorkomen, zegt persrechter Piet Neijt van de rechtbank in Den Bosch. De bijna failliete ondernemer zelf moet het initiatief nemen, en moet aantonen dat zo’n aanpak daadwerkelijk minder schade zal opleveren. Dan wijst de rechtbank een stille bewindvoerder aan. Die zal ingeval van faillissement ook de curator worden. Als stille bewindvoerder heeft hij nog geen bevoegdheden, ‘Maar hij kan een doorstart voorbereiden.’ Maximaal drie weken mag die stille periode duren.

publiciteit

Deze aanpak werkt veel beter dan de surseance van betaling, zegt Neijt. ‘Surseance gaat gepaard met veel publiciteit. In feite komt zo’n onderneming daardoor ook tot stilstand. Met de prepack-procedure kunnen we dat voorkomen.’

Winkelketen De Schoenenreus met ruim tweehonderd filialen, die in januari failliet ging, is geen dag dicht geweest. Zonder de prepack-procedure, zegt curator Geurt te Biesebeek van De Schoenenreus, was dat nooit gelukt. ‘Als je wordt aangesteld als curator in een faillissement en je hoort dat het om zo veel winkels gaat, is het eerste wat je doet: allemaal op slot. Anders heb je geen controle op alle spullen die daar liggen. Dankzij de prepack-periode heb ik tijdig de administratie kunnen doornemen zodat ik precies wist waar alles lag. Dat die winkels open bleven, heeft enorm veel uitgemaakt voor het succes van de doorstart. Zonder die stille periode hadden we geen duizend man aan het werk gehouden.’

doorstart

Te Biesebeek werd onlangs nog benaderd door de advocaat van een Maastrichtse bouwondernemer. ‘Die wilde heel graag zo’n prepack-procedure, want hij zag kans op een doorstart. Maar Maastricht doet niet aan prepack. Gevolg was dat bij die bouwonderneming dagenlang de schuldeisers op de stoep stonden en de leveranciers hun spullen kwamen weghalen. Dat had allemaal voorkomen kunnen worden.’

Nadeel van de procedure lijkt dat de stille bewindvoerder alleen kan praten met de eigenaar, of met partijen die door de eigenaar worden aangedragen. Zodra hij andere partijen benadert, is immers de kans op uitlekken groot. De prepack-procedures eindigen dan ook vaak in een doorstart waarbij de oude eigenaar betrokken is.

nadeel

Te Biesebeek ziet het nadeel niet. ‘Bij gewone faillissementen is dat nog sterker. Als curator moet je dan heel snel opereren, en de enige die zijn zaakjes heeft voorbereid, is vaak de oude eigenaar. Dus ook die faillissementen eindigen vaak in een doorstart door de oude eigenaar.’ In de stille periode kan wel degelijk worden gesproken met andere belangstellenden, zegt hij, ‘als ze maar een geheimhoudingsverklaring tekenen.’

Toch is niet iedereen enthousiast. Ron Peters van FNV Bondgenoten ziet problemen genoeg. Werknemers die tegen lagere salarissen weer aan de slag kunnen, en oude eigenaren die hun eigen belangen kunnen veiligstellen. Maar ook hij geeft toe dat dat de kwalen zijn van elk faillissement. ‘Op zich is de prepack een goede methode. Maar de stille bewindvoerder zou ook in vertrouwen met de vakbonden moeten praten.’

Teeven

En er is nog iemand met bezwaren: staatssecretaris Fred Teeven. Die zei onlangs in de Tweede Kamer dat het prepack volgens de wet ‘niet kan’. Zijn conclusie was niet dat hij rechtbanken die het toch doen keihard gaat aanpakken, integendeel: hij zegde op zo kort mogelijke termijn een wetsontwerp toe om de stille bewindvoerder te regelen.

In Den Bosch missen ze die wet vooralsnog niet. Persrechter Piet Neijt: ‘De stille bewindvoerder heeft immers geen bevoegdheden. Het enige wat we zeggen is: als het tot een faillissement komt, ben jij de curator.’


woordenlijst

Surseance: uitstel van betaling. Een bedrijf met financiële problemen kan bij de rechtbank vragen om meer tijd. De onderneming wordt dan beschermd tegen zijn schuld-eisers en krijgt zo enige tijd om zijn problemen op te lossen. De rechtbank stelt een bewindvoerder aan, die samen met de directeur de dienst uitmaakt. In 90 procent van de gevallen eindigt surseance in faillissement.

Faillissement: Een schuldeiser of de onderneming zelf vraagt het faillissement aan, en de rechtbank beslist. Die stelt dan een curator aan die alle beslissingen neemt. Zijn doel is: zo veel mogelijk geld bij elkaar krijgen voor de schuldeisers.

Prepack: Komt uit het Engels, waar het staat voor pre-package, vrij vertaald ‘het voorkoken van een pakket’. Een onderneming die zijn faillissement ziet naderen, benadert de rechtbank met het verzoek een stille bewindvoerder aan te stellen. Die stille bewindvoerder wordt in een latere fase de bewindvoerder en vervolgens de curator.

  • 04-07-2013 - 10.21
  • 04-07-2013 - 10.25

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren