Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

Wouter Bos. |beeld Novum / Dirk Hol

Columnist Wouter Bos en de dubbele petten

DEN HAAG - KPMG-consultant Wouter Bos is, na zijn periode van onbetaald verlof vanwege zijn benoeming tot kabinetsinformateur, terug als columnist bij de Volkskrant. Zeg maar gerust: helemaal terug.

In zijn column van donderdag, die voor tachtig procent bestaat uit een transcript van een Radio 1-vraaggesprek dat Tim Overdiek had met Elco Brinkman, trekt hij een spijkerharde conclusie: Elco Brinkman is meer lobbyist dan politicus.

Brinkman wordt door Overdiek bevraagd over het vorige week bereikte 'woonakkoord'. Een akkoord waarbij het CDA aan de kant bleef staan. Uit Brinkmans antwoorden wordt niet duidelijk of CDA-senator Brinkman spreekt of dat de invloedrijke lobbyist van Bouwend Nederland de interviewer te woord staat. Is dat 'humor of een verwijtbare en vermijdbare vermenging van rollen en opvattingen' werpt Bos als vraag op. De oud-politicus weet wèl dat wanneer Brinkman in Afrika werkzaam zou zijn als politicus de woorden 'bananenrepubliek' en 'corruptie' ongetwijfeld zouden vallen.

Maar, we hebben het over Nederland en dat land pretendeert een nette democratie te zijn. Daarom gaat columnist Bos te rade bij de grondwet, waarop de volksvertegenwoordigers, dus ook Elco Brinkman, de eed of belofte van trouw hebben gezworen. Artikel 67 van de grondwet meldt onder lid 3 dat de Kamerleden 'zonder last stemmen'. Vroeger, toen er nog geen fractiediscipline bestond, luidde die bepaling 'zonder last of ruggespraak'. In de toelichting bij dit artikel wordt vermeld dat Kamerleden 'vrij moeten zijn om te stemmen. Ze mogen wel met anderen (binnen en buiten het parlement) overleggen, maar mogen niet in opdracht van anderen besluiten nemen'.

Voor Bos is de slotsom duidelijk zo blijkt uit zijn laatste alinea: 'Het leiden van een belangenvereniging als Bouwend Nederland is zo'n last. Getuige bovenstaand interview een te zware last. Maxime Verhagen mag het overnemen. Als hij maar geen senator wordt.'

Enkele uren later had SP-ideoloog Ronald van Raak zijn pen gescherpt en een tegencolumn op de website van zijn partij geplaatst. Prima punt van die Bos, maar als de oud-partijleider zo helder de problemen ziet bij een ander, 'waarom ziet hij dan niet de fouten bij zijn eigen partij?' Van Raak somt enkele PvdA'ers op die in de Eerste Kamer zitten en tegelijk actief lobbyen voor een organisatie. Ook bij de PvdA vind je veel dubbele petten, werpt Van Raak columnist Wouter Bos voor de voeten. Om zijn SP-column af te ronden met de vraag of we 'op gezag van Wouter Bos, de PvdA een bananenpartij mogen noemen?'

  • 21-02-2013 - 15.58

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren