Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

‘Predicaat Excellente School zegt niks’

DEN HAAG - Het predicaat Excellente School, dat gisteren door staatsecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aan 52 scholen werd uitgereikt, wekt een verkeerde indruk.

Dat vindt directeur Wim Kuiper van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs waarbij zo'n 2200 scholen bij aangesloten zijn. 'De kwaliteit van een school kun je aan heel veel verschillende factoren aflezen, zoals de toetsresultaten, het schoolklimaat en de brede vorming van kinderen. Een school kan nooit op al die punten excellent zijn. Met een bordje 'excellent' op de school, creëer je schijnzekerheid. Het zegt niets. Ongetwijfeld is het predicaat naar prima scholen gegaan, ik gun het ze van harte. Maar voor het ene kind is de ene school beter, voor het andere kind een andere.'

Sinds maandag mogen 31 basisscholen en 21 middelbare scholen zich een jaar lang excellent noemen. Het afgelopen jaar konden scholen zich aanmelden voor het predicaat Excellente School. De 142 scholen die hier gebruik van maakten, werden beoordeeld door een jury van onderwijsexperts. Daarvan werden er 52 beoordeeld als excellent.

Gelet op het feit dat Nederland zo'n 8000 scholen telt, is het aantal van 142 aanmeldingen laag. Mogelijk komt dit doordat veel scholen zelf weinig heil zien in het aanwijzen van excellente scholen. Uit een peiling van de Besturenraad onder schoolleiders en bestuurders in 2011 bleek dat 80 procent van hen het geen goed idee vond om 'Michelinsterren' toe te kennen aan goede scholen.

genuanceerd

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, staat 'genuanceerd' in de discussie over het predicaat excellent, zegt woordvoerder Harm van Gerven. 'Het is goed dat er positieve aandacht komt voor scholen. In het verleden is vaak vooral aandacht geweest voor zwakke scholen. Alleen moet het wel iets zijn dat scholen stimuleert en geen middel worden om scholen op af te rekenen. Daarnaast vinden wij dat je niet alleen moet kijken naar scores op taal en rekenen. Een school die bijvoorbeeld van heel ver gekomen is en nu toch goede kwaliteit levert, heeft ook een excellente prestatie geleverd.'

In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat de Onderwijsinspectie in de toekomst goede scholen moet gaan indelen in de categorieën 'goed' en 'excellent'. Tot op heden stelde de inspectie alleen een lijst op met (zeer) zwakke scholen. De PO-raad staat ook tegenover dit plan positief kritisch. 'Wij vinden vooral dat je goed moet nadenken op basis waarvan je scholen indeelt in die categorieën', zegt Van Gerven. 'Als de inspectie het gaat beoordelen in plaats van een jury, is het gevaar nog groter dat Cito-scores bepalend worden.'

Kuiper is er ronduit tegen dat de overheid bepaalt wat excellent onderwijs is. 'Het is goed dat de inspectie zwakke scholen op scherp zet. Maar daar moet het indelen in categorieën ophouden. De rest is aan de gemeenschap. Als je ook nog de excellente scholen wilt gaan benoemen, kan dat leiden tot minder variëteit in het onderwijs. Scholen gaan dan strategische keuzes maken om het etiket 'excellent' te krijgen. Dan werkt het beleid dus averechts.'

  • 04-02-2013 - 18.58

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren