Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

Bijna alle Amerikanen zijn voor uitbreiding van de controle bij wapenverkoop. Een wet die als doel had die controle te regelen, haalde het deze week niet.

Schandalen in Washington

Een meerderheid van de Amerikanen, de Senaat en ook president Obama zijn voor een scherpere ‘achtergrondcontrole’ bij aankoop van wapens. En toch is dit voorstel voor strengere wapenwetgeving in de Senaat gesneuveld, net als alle andere - als gevolg van politieke kortzichtigheid.


N I E U W S A N A L Y S E


Zelden waren e-mails uit het Witte Huis zo giftig van toon als die van gisteren. Een kwade president Obama maakte daarin zijn frustratie duidelijk over het mislukken van het belangrijkste voorstel voor een betere wapenwetgeving. ‘Een minderheid in de Senaat besloot dat het beschermen van het leven van al onze kinderen de moeite niet waard was’, oordeelde hij venijnig: ‘Al met al was dit een behoorlijk schandalige dag voor Washington’.

Geen enkel voorstel voor een wijziging van de wapenwetgeving haalde het. Achtergrondcontrole van de kopers van wapens op wapenbeurzen of via internet: weggestemd. Een limiet op de magazijnen tot tien kogels: afgewezen. Een vernieuwing van het verbod op semiautomatische aanvalswapens: geen schijn van kans.

onbenul

De discussie spitste zich toe op het voorstel om de achtergrondcontrole bij wapenverkoop uit te breiden. Dat voorstel haakt aan bij de bestaande praktijk dat bij verkoop in een winkel de wapenhandelaar eerst moet controleren of de klant geen crimineel verleden of een psychische aandoening heeft. Zestig procent van de wapenverkoop valt hieronder, maar niet de verkoop via de populaire wapenbeurzen of via internet. Om een idee te geven van de aantallen: in 2011 werden er 16,5 miljoen achtergrondcontroles gedaan. Miljoenen wapens worden dus verkocht zonder enige vorm van controle, zo bleek eergisteren ook uit een onderzoek van de New York Times.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat bijna negentig procent van de Amerikanen voor uitbreiding van de achtergrondcontrole is, zolang dat maar niet uitmondt in een registratie.

Die wens werd in een compromisvoorstel gegoten door twee wapenbezittende senatoren, de Republikein Pat Toomey en de Democraat Joe Manchin, beiden ook nog eens ‘A-leden’ van de NRA, de machtige vereniging van wa­peneigenaren. De heren weten precies waar ze het over hebben, zodat het argument van wapenhatende Democratische onbenullen, zoals de Wall Street Journaal het probeerde te portretteren, kant noch wal raakt. Een andere bewering, luidkeels verkondigd door de NRA, was dat het voorstel zou leiden tot een registratie van wapens, zodat later de overheid die zou kunnen komen afpakken. Het voorstel maakte deze registratie juist tot een strafbaar feit. ‘In duidelijke taal, gewoon in de tekst te lezen. Maar dat maakte niet uit’, bitste president Obama. Joe Manchin was net zo fel: ‘Dat is simpelweg gelogen en iedereen die kan lezen, wéét dat het niet waar is.’

verkeerde gok

Maar het ging in de Senaat niet om de waarheid. En uiteindelijk ook niet om de vermoorde kinderen in Newtown. Het ging om partijbelangen, om de afkeer van Obama, om herverkiezing volgend jaar, en om een verkeerde gok van Senaatsvoorzitter Harry Reid. Die wilde eindeloze debatten over voorstellen en dreigende ‘filibusters’ (zonder ophouden aan het woord blijven en daardoor een stemming onmogelijk maken) voorkomen door direct te stemmen. Alleen is er dan geen gewone meerderheid nodig, maar minstens zestig van de honderd senatoren. Deze korte route, waarmee een wetsvoorstel kan worden doorgedrukt, mislukte jammerlijk.

En zo strandde een verstandige en door de Amerikanen zeer gewenste regelgeving in de doolhoven van Washington. Tot woede van Obama, die in zijn kwaadheid een paar onverstandige dingen heeft gezegd en de schuld vrijwel volledig in de schoenen van de Republikeinen probeerde te schuiven. Terwijl ook vier Democraten, beducht om hun zetel, tegen het voorstel hebben gestemd, en vier Republikeinen juist vóór stemden. Een van hen was John McCain, Obama’s voormalige tegenstander. Misschien dat zij eens moeten praten, hoe een weg uit de politieke doolhof te vinden valt. Voordat er weer een nieuwe ‘schandalige dag’ in Washington komt.

  • 19-04-2013 - 9.37
  • 19-04-2013 - 9.40

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren


Indien u geregistreerd bent, kunt u hieronder reageren op het artikel. Hiertoe dient u in te loggen.

Reacties (2)

bijwoner (19 april 2013 15:44 uur)

@Esmee. Als ik u goed les, heeft u meer moeite met de vermeend meegaande aanpak van de president met de abortuswetgeving? Laten we niet met het badwater, ook de baby weggooien! De huidige parlementaire geschiedenis in de VS draait vooral om de Mammon en hoeveel daar nog meer van bij te mogen drukken. Binnen de Vrijmetselarij (in ons land tenminste wel) is het noodzakelijk publiek 'doemwaardig voor God' op te treden. Als we De economie in De Bijbel bestuderen t.a.v. Gods plannen daarmee , dan zal deze dienend zijn voor huidige en toekomstige generaties. In landen waarin bestaande en toekomstige generaties elkaar te vuur en te zwaard bestrijden wegens angst minder Mammon in de vuisten te kunnen houden, ontbreekt Godsgeloof. De prijs van 'het 2e Amendement op de Amerikaanse grondwet' is nu minimaal 12.000 dodelijke burgerslachtoffers per jaar. En 35.000 invaliden voor het leven, naast 85.000 minder zwaar gewonden. Zoals w. Bin Laden al zei: de vervolgschade is een miljoen keer groter!Esmee (19 april 2013 9:58 uur)

Het "We The People" is voor Amerikanen heilig, daarmee heeft Obama geen feeling.
En jammeren over die kinderen die doodgeschoten zijn, hoe erg en hoe wrang ook, en hoeveel verdriet dat voor de ouders een levenslange last is en zal zijn.
Maar geen gejammer over al die baby;s die in de moederschoot zijn en nog worden vermoord.