Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

|foto GPD/Jeroen Jumelet

‘Nuchtere’ discussie over tweetaligheid nodig

DEN HAAG - Tweetalig onderwijs wint aan populariteit, maar de tweede taal is bijna altijd Engels. Waarom wordt er niet meer gekeken naar Arabisch, Turks, Pools, of Chinees, vragen deskundigen zich af. 'We zouden daar veel relaxter, soepeler en niet zo emotioneel mee om moeten gaan.'

Vanaf het consultatiebureau is het al: Nederlands, Nederlands, Nederlands. Taalwetenschapper Betty van Dam, directeur van de 'zwarte' openbare basisschool De Taaltuin in Schiedam kan zich er behoorlijk over opwinden. 'Natuurlijk is het belangrijk dat allochtone kinderen goed Nederlands leren spreken, maar minstens zo belangrijk is dat zij hun moedertaal goed onder de knie krijgen. Hoe beter hun ontwikkeling in hun eigen taal is, des te beter leren zij Nederlands.'

mengelmoesje

Wat zij nu op school geregeld hoort, is een mengelmoesje van Nederlands en Turks, of Nederlands en Antilliaans. 'Kinderen beheersen beide talen niet goed.' Ze zei dat gisteren tijdens de presentatie in Den Haag van de eenmalige uitgave 'De kracht van meer taal', een initiatief van Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum.

Meer taaldeskundigen zijn het met haar eens: allochtone kinderen mogen best thuis Arabisch of Pools, Grieks of Chinees spreken. Als het maar consequent gebeurt, en de ouders veel zorg besteden aan een goede taalontwikkeling van hun kind. 'Tweetaligheid kan prima zijn', zegt orthopedagoog en spraakpatholoog Sieneke Goorhuis. 'Het is wel van belang dat beide talen in een zeker evenwicht wordt aangeboden.' Voorschoolse educatie, bijvoorbeeld op peuterspeelzalen, is daarbij van belang.

talenten beter benutten

Tot 2004 was er in het onderwijs veel aandacht voor meertaligheid. Kinderen konden ook les krijgen in hun moedertaal, via het omstreden OALT-beleid (Onderwijs Allochtone Levende Talen). Maar het onderwerp is vrijwel van de agenda afgevoerd, stelt directeur Zeki Arslan van Forum. 'De vraag zou moeten zijn hoe de tweetaligheid van leerlingen het beste tot zijn recht kan komen. Dat is van belang omdat er steeds meer anderstalige kinderen bijkomen - nu bijvoorbeeld uit Oost-Europa. Als er meer wisselwerking plaats heeft tussen de moedertaal en het Nederlands, kunnen die talenten veel beter worden benut.'

Hij constateert dat steeds meer scholen tweetalig onderwijs aanbieden, maar dat betreft bijna altijd Engels. 'Als het gaat om bepaalde groepen minderheden, worden we soms emotioneel en zeggen we dat we die taal niet willen. Zeggen we dat tegen Engelsen ook? Tegen Amerikanen of Friezen? We zouden veel relaxter, veel soepeler moeten omgaan met tweetaligheid.'

nuchtere discussie

Ook PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis vindt dat het tijd is voor een 'nuchtere' discussie. 'Dat Nederlands leren belangrijk is staat buiten kijf. Maar nu is het debat gepolitiseerd, iedereen schiet snel in een reflex als het over Marokkaans- of Turkssprekende kinderen gaat.'

Topambtenaar Afke van Rijn, directeur Integratie en Samenleving, erkent dat meertaligheid 'nooit een onderwerp is geweest' in de integratiediscussie. 'Onze boodschap luidt: Nederlands is heel belangrijk. Maar ik weet uit eigen ervaring dat meertaligheid een pré is; ik ben zelf deels in het Frans opgeleid. Dat kan er toe bijdragen dat je andere talen beter leert. Ik ben het er helemaal mee eens dat hier een maatschappelijk debat over gevoerd zou moeten worden - maar ik ben geen politicus.'

  • 28-09-2012 - 18.49

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren