Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

Cito maakt twee versies eindtoets

ARNHEM - Toetsinstituut Cito komt in 2013 met twee versies van de eindtoets basisonderwijs. Naast de 'gewone' Citotoets komt er een waarin de opgaven gemiddeld iets makkelijker zijn.

Die laatste toets is bedoeld voor degenen van wie de docent inschat dat ze terechtkomen basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van vmbo. Dat is ongeveer 25 procent van de leerlingen. 'Wij hadden altijd al een aangepaste toets voor leerlingen met een leerachterstand van tenminste anderhalf jaar', licht Cito-woordvoerder Mariël van Dasler toe. 'We maken nu een aangepaste toets voor een bredere groep.'

Het is de bedoeling is dat leerlingen meer een toets op maat krijgen. Van Dasler: 'Als leerlingen een toets voor zich krijgen waarbij ze moeite hebben de vragen te beantwoorden, kunnen ze zenuwachtig worden. Bij een toets die aansluit bij hun vaardigheidsniveau ervaren ze meer succes, waardoor hun motivatie toeneemt. Dat geeft de meeste kans op een uitslag die betrouwbaar is.'

Overigens zijn de twee toetsen niet helemaal verschillend. Een kwart van de opgaven zit in beide toetsen. Ook de uitslag is te vergelijken. Om bij de Eindtoets Niveau (de makkelijke variant) dezelfde uitslag te halen als bij de Eindtoets Basis, moeten leerlingen meer opgaven goed hebben. 'Met beide toetsen kun je bijvoorbeeld een advies havo krijgen', zegt Van Dasler. 'Daarom is het ook niet zo'n probleem als een leraar twijfelt welke toets past bij een bepaalde leerling. Voor die leerling zijn beide toetsen geschikt om een betrouwbare uitslag te krijgen.'

Sommige scholen die de Citotoets afnemen, sluiten nu een deel van de leerlingen daarvan uit. Dat mag van de overheid, als deze leerlingen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of na de basisschool waarschijnlijk naar het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gaan. Volgens Cito is de Eindtoets Niveau niet vernieuwd om te ondervangen dat scholen bepaalde leerlingen de toets niet laten maken.

  • 23-10-2012 - 7.00

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren


Indien u geregistreerd bent, kunt u hieronder reageren op het artikel. Hiertoe dient u in te loggen.

Reacties (2)

svanrij (29 oktober 2012 14:17 uur)

En dit systeem houdt zichzelf in stand en versterkt zichzelf. Iedereen moet steeds harder gaan rennen en iedereen schuift onvolkomenheden en imperfecties - die bij het leven horen - af op 'de producent waar het product gekocht is'. Ouders nemen scholen kwalijk dat ze een ondeugdelijk product leveren, scholen gaan grotere beloftes doen (zoals in de reclame alles mooier is dan de werkelijkheid) en uiteindelijk zakt het hele systeem door zijn hoeven. Ik hoop het, ik wacht erop.

Laten we onderwijs zien als een veel breder proces, waarbij cognitie niet zo oppermachtig is en het kind of de jongere in de hele breedte wordt bekeken, door ouders en scholen. Waarbij de school niet meer alleen verantwoordelijk wordt gehouden als een kind niet wil lezen of rekenen. Nu moeten de scholen de kinderen deze vakken door de strot duwen. Ze doen hun best, echt. Maar het werkt niet altijd. Niet ieder kind (met name veel jongens) ontwikkelt goed in het huidige onderwijssysteem.svanrij (29 oktober 2012 14:00 uur)

'Ik word getoetst dus ik besta'

In de praktijk op school wordt toetsen vaak zo genoemd, met name naar leerlingen:
"Een onderzoek of de leerdoelen gehaald zijn."
En zo hoort het.

In de praktijk van alle dag wordt dit eigenlijk doodleuk onder toetsen verstaan: "Toetsen is een detectieve kwaliteitsmaatregel op producten van een voortbrengingsproces met als doel het vroegtijdig voorkomen van fouten in het eindproduct. Waar testen een validatiemiddel is, is toetsen een verificatiemiddel, ook wel statisch testen genoemd." (Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Toets_%28kwaliteitscontrole%29)

We spreken over de kwaliteit van de opleiding, maar die wordt 'gewoon' 1-op-1 afgemeten aan de kwaliteit van het product: Het kind. Hoe beter het product kind, hoe beter de opleiding.
Kinderen zijn producten die dus o.a. cognitief gefabriceerd worden in een fabriek (=school) en daarom ook aan kwaliteitseisen moeten voldoen. Een kaal, koud, leeg en economisch mensbeeld.