Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

|foto familie Van Geenen

Van partijloze burger tot leider CDA

DEN HAAG - Vandaag start in Apeldoorn de campagne voor bewustwording voor de raadsverkiezingen van 2014. Hoe vroeger de werving van nieuwe raadsleden start, hoe beter de politiek functioneert, hoopt de organisatie.

'Veel mensen onderschatten hoeveel tijd het kost en wat het inhoudt om in de gemeenteraad te zitten. Veel raadsleden haken al tijdens of na hun eerste periode af', zegt Anita de Jong, woordvoerder van Prodemos, een organisatie die burgers stimuleert een actieve rol te spelen in de politiek.

wake up call

Prodemos trapt vandaag in Apeldoorn, samen met verenigingen van Gemeenten, Griffiers en Raadsleden de campagne 'Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen!' af. Het is voor het eerst dat gemeenten op deze schaal worden gestimuleerd tijdig te beginnen met het voorbereiden van hun burgers en politieke partijen op verkiezingen. 'Het is bedoeld als een wake up call. Partijen worden geacht over ruim een jaar lijsten te hebben met goed voorbereide mensen. Ze moeten nu al beginnen met werven en opleiden.'

Prodemos benadert bewust alleen gemeenten. Het is aan hen te bepalen hoe zij invulling geven aan de campagne en hoe zij politieke partijen erbij betrekken. De organisatie biedt een cursus aan die politiek geïnteresseerde burgers moet klaarstomen voor een raadlidmaatschap en hen moet helpen bij de keuze voor welke partij zij politiek actief willen worden. 'We proberen bewust ook mensen zonder binding aan een partij te interesseren voor de politiek. Het is belangrijk dat mensen uit de hele breedte van de samenleving deelnemen, zodat gemeenteraden een goede weerspiegeling van de diversiteit zijn.'

nieuw talent

Bij de vorige raadsverkiezingen in 2010 organiseerden enkele gemeenten al een soortgelijke actie. In Delft vroegen raadsfracties of de gemeente een wervingscampagne wilde organiseren, omdat zij problemen hadden met het vinden van nieuw politiek talent. De actie had groot succes, zegt Rens Elst, woordvoerder van de griffie van de gemeenteraad. 'We begonnen met een stadsbrede campagne om inwoners te informeren wat een gemeenteraad is en dat ook zij de mogelijkheid hebben hier lid van te worden.

Uiteindelijk volgden 25 mensen zonder politieke binding, maar met interesse gemeenteraadslid te worden een cursus. 23 van hen sloten zich aan bij een politieke partij, vier werden direct gekozen in de gemeenteraad en vier kwamen in commissies. Zij zijn inmiddels ook doorgestroomd naar de raad. Acht van de 37 raadszetels worden nu dus bezet door nieuwkomers die zich vier jaar geleden nog bij geen politieke partij hadden aangesloten. 'Een CDA-raadslid is inmiddels zelfs fractievoorzitter', zegt Elst.

Door de goede ervaring begint Delft morgen alweer met een nieuwe campagne 'ja ik wil, in de raad'. Dankzij de de landelijke campagne aanzienlijk vroeger dan bij de vorige verkiezingen. 'In februari 2013 hopen we een nieuwe lichting cursisten af te leveren. Ruim een jaar voor de verkiezingen van 2014. De vorige keer hadden partijen moeite om op korte termijn nieuwe gegadigden een kans te geven op de lijst te komen. Nu heeft iedereen ruim de tijd zich te bewijzen.'

Hoeveel gemeenten meedoen met de campagne weet De Jong van Prodemos nog niet. De aftrap van het initiatief is in elk geval enthousiast ontvangen. 'Die is al weken volgeboekt.'

onbeschreven blad

Bij toeval stuitte Ineke van Geenen in 2009 op een kraampje van de campagne 'Ja ik wil in de gemeenteraad' van haar gemeente Delft. 'Ik zei tegen mijn dochter "dat is echt wat voor jou". Zij vond het goed, op voorwaarde dat ik ook mee zou doen.'

Ruim drie jaar later zit moeder Van Geenen in de gemeenteraad en is ze momenteel zelfs fractievoorzitter van het CDA. 'Ik was echt een onbeschreven blad in de politiek. Een eeuwig zwevende kiezer. Maar ik ben wel altijd maatschappelijk betrokken geweest.'

Van Geenen volgde in 2009 de kennismakingscursus van de gemeente Delft en kreeg toen pas een idee over hoeveel zaken de politiek iets te zeggen heeft in haar stad. Ze maakte kennis met verschillende aspecten van de gemeentepolitiek. 'Het helpt je goed te ontdekken of het werk bij je past. Debatteren, een mening vormen over allerlei onderwerpen. Het lag mij wel. Een onderdeel van de cursus was de kennismaking met de bestaande partijen in de lokale politiek. 'Bij het CDA vond ik leuke, reële mensen en hun doelstellingen spraken mij erg aan.'

verbazing

Tot haar verbazing werd Van Geenen een paar maanden voor de verkiezingen gebeld met de vraag of ze op de lijst mocht. Haar verbazing steeg nog meer toen ze op een vijfde, bijna verkiesbare plaats kwam. Toen haar fractie na de verkiezingen ook nog eens een wethouder mocht leveren, trad de kersverse politica daadwerkelijk toe tot de gemeenteraad. Momenteel is ze zelfs fractievoorzitter, een taak die de vier fractieleden bij toerbeurt vervullen.

Van Geenen werkt in de zorg. Dat was een belangrijke reden waarom ze hoog op de lijst kwam. 'Gemeenten krijgen steeds meer taken op dit terrein, waarbij mijn kennis goed van pas komt.' Als het aan haar ligt, knoopt ze er in 2014 nog een raadsperiode aan vast. 'In je eerste periode leer je veel. De tweede periode hoop ik echt de vruchten te kunnen plukken.'

  • 15-11-2012 - 19.37
  • 15-11-2012 - 19.40

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren