Sluiten

ND.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nederlands Dagblad

Commentaar

Storm op til. En u slaapt?

Vanavond wordt in Amersfoort onder de alarmerende titel ‘De storm steekt op. En u slaapt?’ een bezinningsavond gehouden over de bedreiging die van het kabinet-Rutte II uitgaat voor christelijke gezinnen, scholen en kerken.

De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de reformatorische zuil, maatschappelijk belichaamd door onder andere de SGP en het Reformatorisch Dagblad.Het is opvallend dat de bezorgdheid voor ‘paars’ zich steeds meer tot dat compartiment van christelijk Nederland lijkt te beperken. Natuurlijk, ook binnen de niet-‘zware’ kerken, in het ...

  • 15-11-2012 - 8.54
  • 15-11-2012 - 8.58