Sluiten

ND.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nederlands Dagblad

Stilgezet: Lucas 8:50 - Gewoon vertrouwen

Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’

Een slaaf of een familielid heeft Jaïrus de droevige boodschap gebracht dat zijn dochtertje al gestorven is. De angstige spanning op Jaïrus’ gezicht slaat om in wanhoop en droefheid. Te laat! Hij was er al bang voor geweest, toen Jezus zo veel tijd besteedde aan die vrouw…Waarom liet Jezus het zover komen? Het is duidelijk dat Jezus niet alleen meeging om te genezen. Hij ...

  • 15-11-2012 - 11.37
  • 15-11-2012 - 13.28