Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

Kabinet zet Israël-beleid voort, maar weet nog niet hoe

DEN HAAG - Het kabinet zet de ‘evenwichtige lijn’ van het vorige kabinet ten opzichte van het Midden-Oosten voort. Maar wat dit voor concrete zaken als eventuele gesprekken met Hamas betekent, is nog niet duidelijk.

Terwijl de schermutselingen tussen Israël en de Palestijnen rond de Gazastrook toenemen, moet het tweede kabinet-Rutte zijn opstelling ten aanzien van vraagstukken in het Midden-Oostenbeleid nog bepalen. In het debat over de regeringsverklaring stelde premier Rutte dat de regering de lijn van het vorige kabinet voortzet, namelijk investeren in de relatie met zowel Israël als de Palestijnen.

Maar wat dit concreet betekent voor de oprichting van de samenwerkingsraad met Israël, het aangaan van gesprekken met Hamas, of de waardering van het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat via de Verenigde Naties, kon Rutte niet zeggen.

frustratie

De premier wil deze zaken eerst met de nieuwe bewindsman voor Buitenlandse Zaken, de PvdA’er Frans Timmermans, bespreken. Dit tot frustratie van de oppositie. Het kabinet mag dan zeggen dat de lijn van het vorige kabinet wordt voortgezet, het verschil tussen Timmermans en diens voorganger Uri Rosenthal doet bij de oppositie iets anders vermoeden.

Waar Rosenthal als uitgesproken vriend van Israël te boek stond, heeft Timmermans zich als Kamerlid kritisch over Israël en de Nederlandse opstelling uitgelaten. Partijen als SP en D66 putten hieruit hoop dat het Nederlandse beleid zal veranderen; PVV, CDA, ChristenUnie en SGP vrezen dit juist.

niet uitgesloten

De eerste verandering was al het regeerakkoord zelf. In het vorige werd een intensivering van de relatie met Israël beloofd, nu wordt gesproken over het benutten van ‘de goede banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit’. Een dergelijke zinsnede vinden ook de pro-Israëlische partijen natuurlijk prima, maar wat betekent dit concreet, wilden ze weten.

Op de vraag van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma of het ‘denkbaar’ is dat het nieuwe kabinet gesprekken met Hamas zal voeren, wilde premier Rutte niet ingaan. ‘Dat is nogal wat’, reageerde Buma met ongeloof. ‘Dit is de eerste premier die niet uitsluit dat hij met Hamas gaat praten.’

bruggenbrouwer

Rutte beloofde snel met een brief te komen waarin het kabinet zijn visie op diverse onderdelen van het Midden-Oostenbeleid uit de doeken doet. Maar één ding staat voor hem vast. ‘We kunnen alleen bruggenbouwer zijn als we een evenwichtig beleid voeren en met beide partijen goede relaties onderhouden. En dat is de heer Timmermans, die opgeleid is door Max van der Stoel, wel toevertrouwd.’

  • 15-11-2012 - 10.56
  • 15-11-2012 - 10.57

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren