Sluiten

ND.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nederlands Dagblad

Stilgezet: Lucas: 8:49 - Bedenk iets

Nog voor Jezus uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’

Jezus heeft kennelijk wel meer gezegd tegen die vrouw dan: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’ Misschien heeft Hij het ook uitgelegd richting de omstanders, die verontwaardigde blikken wierpen op die onreine vrouw, die het gewaagd had om zo velen te verontreinigen. Maar Jaïrus kan niet meer luisteren ...

  • 14-11-2012 - 11.49
  • 14-11-2012 - 15.28