Sluiten

ND.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nederlands Dagblad

Commentaar

Andere toon bij Rutte II-B

Zelden heeft een kabinet zo’n moeizame start gehad als het kabinet-Rutte II.

Misschien is het beter te spreken van Rutte II-B, want nog voor de premier zijn ploeg in de Kamer presenteerde, is het regeerakkoord aanzienlijk aangepast. Dat was nodig om het oproer bij een van de dragende coalitiepartijen, de VVD, tot bedaren te brengen. Vanzelfsprekend had de oppositie veel kritiek op de verkeerd uitpakkende plannen met de zorgpremie. De onderhandelaars van VVD en PvdA, Zijlstra en Samsom, betreurden de ...

  • 14-11-2012 - 8.51
  • 14-11-2012 - 8.58