Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

‘Niet kind opdragen of zegenen’

WOUDENBERG - Kerkenraden moeten niet de mogelijkheid bieden een kind op te dragen of te zegenen in plaats van te laten dopen, ook al biedt de kerkorde van de Protestantse Kerk er ruimte voor.

 Dat adviseerde ds. Pieter Nobel woensdag op een studiedag van de Gereformeerde Bond voor ambtsdragers en gemeenteleden over het thema 'Hervormd én evangelisch'. De vraag was hoe je als kerkenraad omgaat met het evangelische gedachtegoed dat ook 'bondsgemeenten' is binnengedrongen.

Volgens Nobel verliest een kerkenraad zijn geloofwaardigheid als hij een verzoek om een kind te mogen opdragen of zegenen honoreert. 'De kinderdoop is niet maar een mogelijkheid, onze kinderen horen gedoopt te worden, zegt het doopformulier. Er is namelijk een wezenlijk verschil: in het opdragen handelen de ouders, in de doop handelt ten diepste God zelf. In de zegening gaat het om wensen, in de doop gaat het om beloften.'

De predikant leverde kritiek op de evangelische beweging, die aansluit bij het postmoderne levensgevoel, maar formuleerde ook leerpunten. Hij pleitte voor een 'open en eerlijk gesprek met gemeenteleden die evangelische elementen willen inbrengen in de gemeente'. De intenties van deze leden kunnen aan de orde komen, maar de kerkenraad kan ook de waarde van de gereformeerde theologie uitleggen, aldus Nobel. Wees er op tijd bij, pro-actief, want als kerkenraad ben je te laat als gemeenteleden overgaan naar een evangelische gemeente, stelde de predikant.

Elk geval van overdoop moet wat hem betreft apart worden bekeken. Wat is het motief, mag iemand wel de Bijbelkring leiden, maar niet jeugdwerker of kerkenraadslid worden? 'De avondmaalstafel kan meestal open blijven, omdat de overdoop eerder een dwaling is dan een zonde, al kunnen die twee dicht tegen elkaar aan komen te liggen.'

De predikant brak een lans voor een herwaardering van de prediking, vooral wat betreft de lijn van zonde en genade. 'Ontdek dat je terug mag vallen op genade alleen, Christus alleen, het geloof alleen. Juist dat is het bevrijdende van het reformatorische gedachtegoed. Het is een belijdenis die bevrijdt van zoveel evangelisch moeten.'

medeschuldig

Ds. Geert Lustig zei in een reactie dat hervormd-gereformeerden niet in de verdediging moeten schieten. In plaats van ad hoc te beslissen over evangelische verschijnselen die zich aandienen, moet de gemeente nadenken over 'kernbegrippen van hervormd-zijn, dat draait om Schrift en belijdenis'.

Ds. Ruud van Campen vertelde hoe het evangelische gedachtegoed hem verrijkte toen hij in aanraking kwam met voor hem nieuwe onderwerpen als het koninkrijk van God, de ziekenzalving, gaven van de Geest, geestelijke reiniging en bevrijding van boze geesten. Het aantal jongeren in zijn gemeente in Rotterdam dat zich opnieuw heeft laten dopen is niet meer op de vingers van een hand te tellen. Het gereformeerde onderwijs over de doop overtuigt jongeren niet. 'De doop in plaats van de besnijdenis? Tweederde van het christendom is als gelovige gedoopt.' Hervormden en evangelischen zijn, vanwege de verdeeldheid, medeschuldig aan de ontkerstening. 'Erken elkaar elk op de eigen plaats in het lichaam van Christus en aanvaard elkaar dankbaar. Dan kun je trouw blijven aan wat de Here ons gaf in de eigen traditie en leren elkaar lief te hebben.'

 

 

 

  • 14-11-2012 - 18.38

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren