Sluiten

ND.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nederlands Dagblad

Stilgezet: Lucas: 8:47 - Vrede

Jezus zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

In vrede. Wat zal deze vrouw dat woord gekoesterd hebben! Want dit betekent dat ze dus niet bang hoeft te zijn dat God haar brutale daad zal straffen. Een onreine die zich bewust in een dringende menigte begeeft en zo tallozen onrein maakt, doet toch duidelijk zonde. Maar Jezus weet: ze deed het vanuit een diep vertrouwen in zijn kracht.Hij zou haar kunnen genezen en ze zou Hem ...

  • 13-11-2012 - 10.56
  • 19-12-2012 - 15.37